Silje Birkeland Ege blir virksomhetsleder

Birkeland Ege er i dag avdelingsleder på Bjerkreim omsorgssenter. Hun begynner i stillingen som virksomhetsleder så snart Bjerkreim kommune har ny soneleder på plass.

— Silje er en trygg sykepleier og leder, som har bygd fag- og lederkompetanse gjennom mange år. Hun er nå klar for nye utfordringer. Vi har mange brikker som skal passe sammen, og jeg er veldig glad for at Silje nå blir med på å utvikle framtidas helsetjenester i Bjerkreim, sier kommunalsjef Eva Fagerheim.

Silje Birkeland Ege - Klikk for stort bilde

Virksomhetslederen får ansvar for somatiske institusjonsplasser, hjemmesykepleien og akutteamet. Birkeland Ege skal også ha ansvar for Mestringsenheten og fysio- og ergo-tjenesten som også skal inn i Bjerkreim helsesenter.

 — Jeg har lyst til å være med å utvikle helsetjenestene i Bjerkreim kommune videre, og takker derfor ja til stillingen som virksomhetsleder. Det er en spennende tid vi går inn med mange ting som skal på plass, med tanke på organisering og nybygg. Jeg gleder meg til å være en del av ledergruppa til kommunalsjefen for levekår i dette spennende arbeidet som ligger foran oss, sier Silje Birkeland Ege.

Eva Fagerheim
Kommunalsjef levekår
E-post
Telefon 51 20 11 08
Mobil 45 43 29 73