Kofa har gitt Veidekke medhold i klagen mot Bjerkreim kommune

Byggingen av Bjerkreim helsesenter fortsetter som normalt.

Klagen handler om anskaffelsesprosessen for å bygge Bjerkreim helsesenter. Veidekke AS var et av tre selskaper som var med i anbudskonkurransen.  Entreprenøren Veidekke har klaget kommunen inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa).

Grundig jobb

Kommunedirektør Ørjan Daltveit er overrasket.

— Bjerkreim kommune har gjort en grundig jobb. Vi har også brukt ekstern ekspertise og spisskompetanse på fagområdet anskaffelser og anbudskonkurranser, nettopp for å sikre en rett og ryddig anbudsprosess, forklarer han. Jeg registrerer at Kofa har et annet syn enn oss, sier Daltveit.

Byggingen av Bjerkreim helsesenter fortsetter som normalt.

Kofa sammenfatter klagebehandlingen:

"…Klagenemnda kom til at valgte leverandør ikke oppfylte kvalifikasjonskravet om erfaring fra oppdrag av samme art, kompleksitet og omfang, og at de dermed skulle vært avvist fra konkurransen…”.

Rådgivende

— Kofa konkluderer med at Faber Bygg, som bygger Bjerkreim helsesenter, ikke har tilstrekkelig erfaring fra bygging av omsorgsbygg, selv om Faber Bygg har vært med på byggingen av nye Stavanger Universitetssykehus, forklarer kommunedirektør Ørjan Daltveit i Bjerkreim kommune.

Kofa har konkludert med at Bjerkreim kommune har brutt regelverket for offentlige anskaffelser, ved ikke å avvise valgte leverandør fra konkurransen. Kofa er et rådgivende organ, som betyr at avgjørelsen ikke har rettslig bindende virkning.

Ørjan Daltveit
Kommunedirektør
E-post
Telefon 51 20 11 25
Mobil 90 50 08 85