Husk båndtvang!

Fra 1. april til 20. august gjelder generell båndtvang i Norge for å verne om dyre- og fuglelivet som er spesielt sårbart i denne perioden.

Hund på tur i utmarka - Klikk for stort bilde

Båndtvangen er regulert i hundeloven. I Bjerkreim er det i tillegg utvidet båndtvang.

Dette gjelder i kommunen

I Bjerkreim skal hunder, utover den lovfestede båndtvangen i perioden 1. april-20. august, holdes i bånd eller være forsvarlig innestengt eller inngjerdet i på følgende områder:  

 1. Hund skal holdes i bånd hele året i boligområder og handleområder, i parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon.
 2. I områder der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter, skal hunder holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller innegjerdet i tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 31. oktober.
 3. Med hjemmel i hundelovens § 6, 2. ledd, pkt. e, er det fastsatt helårs båndtvang på følgende områder:
 • FN-parken og kommuneparken ved Svelavatnet (fra Esso Vikeså Veiservice til  det gamle meieriet)
 • turstier på Foreknuten
 • deler av Pittergarden 
 • turstier opp til Storafjellet
 • turstier til Solbergniben – (toppturer fra Kløgetvedt og Solberg)
 • tursti fra Bjerkreim skole til Åsen og videre fra Åsen til kommunegrensen
 • merka turstier i Hetlandsskogen
 • turstier fra parkering i Holmen til dagsturhytta Kaurebu

Sikringsreglene i pkt. 1-3 gjelder ikke for hunder som brukes til formålene som er beskrevet i hundeloven § 9 (gjeting, ettersøk, tillatt dressur og trening, jakt osv).