Avfall og gjenvinning

Alle eiendommer i Bjerkreim kommune er omfattet av tvungen renovasjonsordning og må betale gebyr for denne tjenesten.

Avfallshåndteringen i kommunen blir utført av Dalane Miljøverk AS, DIM.  Selskapet driver avfallsinnsamling og slamtømming. 

Les mer om henteordninger, avfallsstasjoner, returpunkt mm hos DIMselskapets egne nettsider, dim.no

 

Tømmekalender Bjerkreim kommune
 

Renovasjonsgebyr DIM
Renovasjonsgebyr DIM eks mva 2023
Årsgebyr bustadrenovasjon kr 3700
Årsgebyr hytterenovasjon kr 2 050
Tømmegebyr standard septikanlegg kr 2000
Dalane Miljøverk AS - DIM
E-post
Telefon 51 46 49 90