Bjerkreim kommune

Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning

Alle eiendommer i Bjerkreim kommune er omfattet av tvungen renovasjonsordning og må betale gebyr for denne tjenesten.

Avfallshåndteringen i kommunen blir utført av Dalane Miljøverk AS, DIM.  Selskapet driver avfallsinnsamling og slamtømming. 

Les mer om henteordninger, avfallsstasjoner, returpunkt mm på selskapets egne nettsider, dim.no

 

Tømmekalender Bjerkreim kommune
 

Renovasjonsgebyr DIM
Renovasjonsgebyr DIM inkl. mva 2022
Årsgebyr bustadrenovasjon kr 4 375
Årsgebyr hytterenovasjon kr 2 250
Tømmegebyr standard septikanlegg kr 3 750
Dalane Miljøverk AS - DIM
E-post
Telefon 51 46 49 90