Avfall og gjenvinning

Alle eiendommer i Bjerkreim kommune er omfattet av tvungen renovasjonsordning og må betale gebyr for denne tjenesten.

Avfallshåndteringen i kommunen blir utført av Dalane Miljøverk AS, DIM.  Selskapet driver avfallsinnsamling og slamtømming. 

Les mer om henteordninger, avfallsstasjoner, returpunkt mm hos DIMselskapets egne nettsider, dim.no

Tømmekalender Bjerkreim kommune
 

Renovasjonsgebyr DIM
Dalane miljøverk inkludert mva 2024
Årsgebyr boligrenovasjon kr 5000
Årsgebyr hytterenovasjon kr 2875
Tømmegebyr standard septiktanker kr 2500
Tilleggsgebyr
Bomtur (fremmøte uten tømmemulighet) kr 1167,50 pr. stk
Tømmeslange lenger enn 40 meter (tillegg per meter) kr 68,75 pr. m
Septikvolum mer enn 4 kubikk tillegg per kubikk kr 388,75 pr. kubikk
Ekstra tilkjøring (untenom planlagt tømmerute) kr 1955 pr. stk
Ekstra pumpeutstyr/traktor (tillegg per tømming) kr 2595 pr. stk
Vannfylling i henhid til instruks (tillegg per kubikk påfylt vann) kr 778,75 pr. kubikk
Utrykning (tillegg per tømming) kr 7786,25 pr. stk
Tilleggsgebyrene for 2024 er indeksregulert, og er også publisert på nettsidene til Dalane miljøverk.
Dalane Miljøverk AS - DIM
E-post
Telefon 51 46 49 90