Miljøfyrtårnordningen i Bjerkreim kommune

nettsidene til Miljøfyrtårn ligger informasjon om hvordan man går fram for å oppnå sertifisering etter Miljøfyrtårnprogrammet.

Dersom du ønsker mer informasjon om miljøfyrtårnsertifisering, eller du ønsker å komme i gang med sertifisering av din virksomhet, kan du kontakte Miljøfyrtårn her

Første bedrift ut i Bjerkreim var Vikeså Golv AS som fikk sin godkjenning like før jul 2019.
For å oppmuntre til etterfølgelse ønsker kommunen å gi tilskudd i form av dekning av etableringsgebyr og inntil 5 timer med konsulenthjelp i forbindelse med sertifiseringsjobben.

Frister:

Virksomheter i kommunen må innen 31.12.2020 ha søkt om å bli sertifisert som miljøfyrtårn. Sertifiseringen må være godkjent senest 1 år etter mottatt søknad. Alle sakene må derfor være fullført innen 31.12.2021.

Søknadsskjema:

Søknad om støtte til Miljøfyrtårnsertifisering (DOCX, 53 kB).

Ellen Staveland
Rådgiver plan- miljø- og byggesak
E-post
Telefon 51 20 11 71