Forurensning og forsøpling

NB! Om du oppdager akutt forurensning, må du varsle brannvesenet på  tlf 110.

Bjerkreim kommune arbeider på flere områder for å redusere forurensning og forebygge negative konsekvenser for mennesker og miljø.

Kommunen har ansvar i forhold til ulovlig håndtering av avfall og kan kreve opprydding, eller at den som har håndtert avfall ulovlig dekker kostnadene ved opprydding.

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)