Husbankens bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. 

Sjekk om du kan få bostøtte

Sjekk hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder på Husbakens nettsider. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Flere kan få støtte til høye strømutgifter

Flere minstepensjonister, uføre og andre med lave inntekter kan få bostøtte i vinter, etter enighet mellom regjeringen og SV om en strømpakke.  Les mer på Les mer på husbanken.no

Søk bostøtte

Søk om bostøtte på husbankens nettsider
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Det er opplysninger som gjelder den 1. i måneden du søker for som skal fylles ut, og du må være registrert på adressen i folkeregisteret. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned om det ikke har skjedd endringer.

Meld fra om endringer

Meld fra om endringer her. Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage på vedtak om bostøtte 

Du kan klage på vedtak her. Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket. 

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning. Besøksadresse: Bjerkreim kommune, Nesjane 1, 4389  Vikeså

Regelverk

 Lov om bostøtte 

Forskrift om bustøtte 

Brit Fuglestad
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 20 11 63
Ingunn Ognedal
Førstesekretær
E-post
Telefon 51 20 11 65

Kart