Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal sørge for at brukere av  kommunale helse- og sosialtjenester skal få koordinerte tjenester fra de ulike enhetene i kommunen og spesialisthelsetjenesten. 
 

Søk om individuell plan

  • Dersom du har behov for langvarige og sammensatte tjenester vil ofte koordinerende enhet være den første kommunale instansen du møter.
  • Koordinering av tjenestene skjer ved at hver enkelt bruker med langvarig og sammensatte behov for tjenester kan få utarbeidet en individuell plan.
  • Du kan søke om å få utarbeidet slik plan. Vedtaket gjøres av koordinerende enhet, som så overfører videre oppfølging, og oppnevning av koordinator til den kommunale instansen som yter mest hjelp til brukeren. Brukeren kan selv ønske hvor koordinator oppfølgingen skal være og det legges stor vekt på egne ønsker
Eva Fagerheim
Kommunalsjef levekår
E-post
Telefon 51 20 11 08
Mobil 45 43 29 73

Adresse

Nesjane 1

4389 Vikeså