Integreringsenheten

Integreringsenheten i Bjerkreim ble opprettet i mars 2022, som en direkte følge av krigen i Ukraina.  

Dekorativt. Tre med hender - Klikk for stort bilde

Integreringsenheten jobber med bosetting og integrering av flyktninger.  Integreringsenheten består av leder Irene Thorberg, og konsulent Ilona Midtsæter.  Begge to er ansatt i 100-prosentstillinger.

Integreringsenheten jobber tett sammen med øvrige avdelinger i kommunen.  

Artikkelliste

Irene Thorberg
Integrerings leder
E-post
Mobil 48 23 30 25