Psykososialt kriseteam (kriseteamet)

Oppgaven til psykososialt kriseteam  er å ivareta dem som rammes av en akutt krise, samordne den psykososiale innsatsen som trengs i en krisesituasjon, og i tillegg sikre nødvendig oppfølging av de rammede. 

Aktivering av psykososialt kriseteam går gjennom legevakt, politi, kommunens kriseledelse eller kommunalsjefer. Leder av teamet har koordinerende ansvar og vurderer behov for aktivering av hele, eller deler av teamet. Både kommune, politi, ambulanse og legevakt har liste over medlemmer i teamet med prioritert oppkallingsliste og telefonnummer.

Kriseteamet er et tverrfaglig og tverretatlig team som:

  • ivaretar fagkunnskap om krisehåndtering
  • utveksler praktiske erfaringer
  • evaluerer arbeidet i teamet.

Kommunalsjef for levekår peker ut medlemmene, som i dag består av sykepleiere, psykiatrisk vernepleier, helsesykepleier og prest. Leder for psykososialt kriseteam er sykepleier.

Eva Fagerheim
Kommunalsjef levekår
E-post
Telefon 51 20 11 08
Mobil 45 43 29 73

Adresse

Nesjane 1

4389 Vikeså