Psykososial oppfølging etter traumatiske hendelser som kriser, ulykker eller katastrofer

Trenger du hjelp?

  • Har du behov for hjelp, ta kontakt med psykisk helse eller helsestasjonen.
  • På dagstid kan du også henvende deg til fastlegen din eller legekontoret i kommunen, og utenom ordinær åpningstid til legevakten.

Krisereaksjoner er normale, psykiske reaksjoner på unormale hendelser. Vi reagerer ulikt på kriser og katastrofer ut fra hva vi har med oss i «bagasjen», eksempelvis type personlighet, hvilke erfaringer vi har og hva slags liv vi lever. Hvordan den enkelte reagerer påvirkes også av hvor stor og traumatiserende hendelsen er, og omstendighetene rundt.

Helsedirektoratets veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer