Tilskudd til idrett, kultur eller friluftsliv

Du eller ditt lag kan søke om inntil kr 100 000 til idrett, kultur eller natur/friluftsliv.

Søk tilskudd

Nb! Søknadsfristen er siste dag i februar.

Ewz Måkaknuten Vind AS (Måkaknuten) og Ewz Stigafjellet Vind AS (Stigafjellet) støtter lokalsamfunnene i Bjerkreim og Gjesdal med en årlig pengegave på kr. 100 000. Gaven skal gå til organisasjoner og/eller innbyggere som jobber med tiltak innenfor kultur, idrett eller natur/friluftsliv i Bjerkreim eller Gjesdal kommune. 

Bjerkreim kommune mottar søknadene og videresender dem til en jury med representanter fra Måkaknuten, Stigafjellet, Bjerkreim og Gjesdal. Det er Måkaknuten og Stigafjellet som har opprettet ordningen og retningslinjene. Utbetalingen skjer direkte fra vindparkene til vinnerne.

Kulturavdelingene i Bjerkreim og Gjesdal er involvert for å formidle informasjonen ut til innbyggerne og for å bidra med lokalkunnskap i vurderingen av søknadene.

Kriterier 

  • Søker må ha tilknytning til Bjerkreim eller Gjesdal kommune
  • Gavemidlene må brukes til tiltak i Bjerkreim eller Gjesdal kommune
  • Gavemidlene må brukes til enten idrett, kultur eller natur/friluftsliv
  • Gavemidlene kan kun brukes til fremtidige prosjekter
  • Gavemidlene må brukes innen utgangen av neste kalenderår
  • Søker må lage et enkelt budsjett i forkant og et enkelt regnskap i etterkant
  • Det er ikke krav om egenandel
Line Pettersen
Frivillighet- og folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 51 20 11 03
Mobil 95 86 32 77