Lag og organisasjoner - søk om momskompensasjon

Det er åpent for søknader og søknadsfristen er 1.september.

Lotteri- og stiftelsestilsynet fordeler penger i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.  

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen. Frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten som det søkes kompensasjon for. Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1.september 2023. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid. 

To modeller

Det er mulig å søke etter to modeller: Forenklet modell og dokumentert modell.  Minstegrensen for å søke etter forenklet modell er 100 000 kr i søknadsgrunnlag, og etter dokumentert modell er det 7 000 kr i faktiske merverdiavgiftskostnader. Grensene gjelder ikke for underledd.

Dere finner informasjon om ordningen og søknadsskjema på nettsiden vår:  Momskompensasjon på varer og tjenester - Lottstift. Her ligger også informasjon om oppdateringer dere må vite om.