Kulturskole

Kulturskolen holder til i Kulturbanken på Vikeså og er åpen for alle aldersgrupper, men elever under 18 år og elever som har gått i musikkgruppe blir prioritert. Kulturskolen har ca 200 elever og 12 lærere.
 

Søknadsfrist i mai blir utlyst i  lokalpressen. 

Kulturskoleprogrammet Speedadmin med søknadskjema

De ulike tilbudene:

Musikkbarnehage

For 5-åringene i barnehagene. Vi  legger opp til å lære sanger fra forskjellige sjangre, dans og bevegelse, rim og leik. Undervisninga foregår på dagtid i samarbeid med barnehagene, men 5 - åringer som ikke går i barnehagen kan også delta. Tilbudet er gratis.

Musikkgruppe I

Denne gruppa er for elever på 1. trinn, og er tenkt som en videreføring av musikkbarnehagen.  Generell musikkopplæring, sang og sangleker, rytmisk trening og samspill. (Undervisningstid 45 min.)

Musikkgruppe II

Denne gruppa er for elever på 2. trinn. Musikkverksted  der elevene skal lære litt om noter, synge og spille sammen, som forberedelse  til å kunne ta timer på et instrument. (Undervisningstid 45 min.)

Instrumentopplæring

For elever fra og med 3. trinn. Opplæring på piano, keyboard, kirkeorgel, trekkspill, gitar, bassgitar, slagverk, klarinett, tverrfløyte, saksofon, kornett og andre messinginstrument. Voksne er også velkomne til å søke, men blir prioritert etter barna. (Undervisningstid 20 min. Messingblåseinstrument 30 min.)

Solosang

For elever fra og med 7. trinn. Opplæring i bruk av stemme, og sang etter noter og gehør. Det er en fordel at elevene også spiller et instrument. (Undervisningstid 25 min.)

Band/orkester/samspillgruppe

Kulturskolen vil legge til rette for ulike band og grupper. En av oppgavene er å stimulere elevene til å bruke instrumentet sitt sammen i grupper der det er mulig. Tilbudet er for elever som spiller gitar, bass, slagverk, piano, keyboard, sang og blåseinstrument. (Undervisningstid 45-60 min.)

Malegrupper

For elever fra og med 6. trinn. 2 grupper, en for nybegynnere og en for viderekomne. Det blir brukt oljemaling der en lærer om fargene, og maler etter et bilde, ting, eller fri fantasi. Elevene må betale for materiell. (Undervisningstid 90 min.)

Teater/Drama

En  gruppe fra 5. til 7. trinn, og en fra og med 8. trinn. Gruppene kan og jobbe sammen. Det blir lagt vekt på øvelser som går på trygghet, selvtillit, konsentrasjon, stemmebruk, scenetrening og samarbeidsevne. Gjennom lek og improvisasjon vil vi arbeide fram forestillinger og bruke teaterets virkemiddel. (Undervisningstid 90 min.)

Dans

Dansegrupper fra 3. trinn. Ulike nivå og sjangre. Gruppeinndeling vil variere fra år til år, ut fra alder og tidligere danseerfaring for de som søker plass.

Teknisk gruppe

Fra og med 8. trinn. Tilbud for de som kan tenke seg å jobbe med lyd og lys. Først og fremst en praktisk arbeidsgruppe, men med litt teori. Elevene får lære å koble sammen lyd/lysanlegg, og mikse lyd/lys på diverse arrangement. Det blir også litt lodding av ledninger. Deltar på rigging av lyd/lys til forskjellige arrangement i kulturskolen, men også andre oppdrag som for eksempel  ungdomskor, arrangement i kirka/bedehusa/samfunnshuset og andre små eller store arrangement i eller utenfor kommunen. Tilbudet er gratis. (Undervisningstid 45 - 90 min)

 

Prisar i kulturskulen

Prisar i kulturskulen
Prisar pr. semester 2024
Elevkontingent musikk og kunst 1250
Elevkontingent dans og drama 1050
Kopiavgift (dans er unntatt) 100
Materialavgift (kunst) 400
Eventuelle lærebøker til selvkost

Instrument å øve på hjemme

For å få undervisning på et instrument, må eleven ha et instrument  å øve på hjemme. Kulturskolen har 5 tverrfløyter, 2 altsaksofoner, 1 kornett, 7 klarinetter og 1 bassgitar til utleie. De som går på messingblås får låne instrument gratis av Bjerkreim Brassband.

Opptak/utmelding

Kulturskolen har som mål at alle som ønsker det skal få plass. Melding om opptaket blir sendt i juni. Hvis en ikke ønsker å ta imot tildelt elevplass, må avmelding sendes innen 1 uke. Utmelding skjer skriftlig til kulturskolen innen 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Glenn Paulsen
Rektor
E-post
Mobil 41 62 08 48

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15