Kommunal beredskap

I Bjerkreim kommune er kommunedirektøren overordnet beredskapsansvarlig. Kommunalsjefer har ansvaret for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i egne enheter.

Norske kommuner har et grunnleggende ansvar for å ta vare på befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sitt geografiske område. Det betyr at de skal oppfylle kravene i lov om kommunal beredskapsplikt og sivilbeskyttelsesloven, i tillegg til tilhørende forskrifter.

Samfunnssikkerhet skal blant annet ivaretas gjennom plan- og bygningsloven. Kommunene har også ansvar for å koordinere kommunens arbeid innenfor samfunnssikkerhet og beredskap inkl. øvelser og øvelsesevaluering.

 

Organisering og ansvar

I Bjerkreim kommune er kommunedirektøren overordnet beredskapsansvarlig. Kommunalsjefer har ansvaret for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i egne enheter. Ansvaret er definert i delegasjonsreglementet og beskrevet i kommunens beredskapsplan. Ved hendelser av et visst omfang etableres kriseledelsen for å koordinere beredskapsarbeid overordnet, støttet av beredskapskoordinator og andre støttefunksjoner.

Planer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Overordnet beredskapsplan (PDF, 2 MB)

Beredskapskoordinator

Beredskapskoordinator i kommunen koordinerer det administrative arbeidet og skal sikre en rød tråd i det beredskapsrelatert plan- og kvalitetssikringsarbeidet.  Vedkommende  kan bistå metodisk i gjennomføring av ROS-analyser og tiltaksplaner, når det handler om støtteprosesser som gjelder hele kommunen og tjenesteprosesser på enhetsnivå. Koordinatoren skal også være en pådriver for samhandling internt og eksternt med andre kommuner, etater og organisasjoner.

 

Kommunens beredskapssystem

Kommunens beredskapssystem er Rayvn. 

 

Ansvar for innbyggervarsling og evakuering

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å varsle om fare for flom, skred og ras. NVE har også egen kontakttelefon for flomvarsling og skredvarsling:

 

Politiet vil i alle situasjoner være ansvarlig for evakuering dersom liv og helse er i fare. Politi og kommune vurderer og koordinerer eventuell SMS-varsling til dem som oppholder seg i et utsatt eller rammet område. Kommunen støtter nødetatene ved behov etter beste evne for å sikre liv og helse.

Ved noen hendelser kan kommunens kriseledelse oppfordre til tiltak eller evakuering av utsatte områder i samarbeid med politiet ved bruk av varslingssystem.

 

Pårørendetelefon

Det er vanligvis politiets ansvar å betjene telefon for pårørende ved katastrofer og store hendelser.
Hvis kommunen oppretter en slik tjeneste selv, vil nummeret blir publisert på nettsiden eller du vil kunne få hjelp ved å ringe kommunens sentralbordnummer 51 20 11 00 (serviceavdelingen).

Nyttige nettsteder

Vær og natur

www.varsom.no  – varsler naturfarer som flom, jordskred og snøskred

www.kriseinfo.no – er en nettportal som formidler viktig informasjon fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser.

www.Yr.no  – værmeldingstjeneste fra NRK og meteorologisk institutt

www.met.no  – Vær og klimainformasjon fra Meteorologisk institutt

www.dalane-nett.no/driftsmeldinger  – informasjon om strømstans

Vei og trafikk

www.Vegvesen.no   – trafikkmeldinger fra Statens vegvesen

www.kolumbus.no  – informasjon om bussruter

Informasjon om brøyting finnes på www.bjerkreim.kommune.no

Politi

www.politiet.no/om/organisasjonen/politidistrikter/sor-vest/ – Informasjon fra Sør-Vest politidistrikt

Tele- og databrudd

Ved brudd på tele- og datalinjer er det aktuell leverandør som må kontaktes.

Kommunens nettside

www.bjerkreim.kommune.no

På kommunens nettside informeres det om berørte tjeneste- og ansvarsområder, og om eventuelle forholdsregler som bør tas i forhold til situasjonen. 

 

 

Innbyggervarsling i Bjerkreim

Bjerkreim kommune bruker varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggerne i et geografisk område om viktige hendelser. Vi kan varsle på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon eller e-post.

Når blir systemet brukt? 

Det kan for eksempel være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering, generelle servicemeldinger og andre forhold som krever rask informasjon ut til berørte innbyggere.

Dersom en større hendelse skulle inntreffe i kommunen, kan vi varsle alle innbyggerne.

Hvordan finner vi deg?

Det finnes to ulike registre som benyttes for å nå deg som innbygger:

  1. www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon   I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse, da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden.
  2. www.varslemeg.no  er et tilleggsregister du benytter om du ønsker å motta varsler for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på.

Hva med bedrifter?

Ved varsling av bedrifter blir bedriften som tilhører adressen varslet med bakgrunn i oppføring i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Altinn. Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene.

Bedrifter kan også registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken www.varslemeg.no.  Du kan registrere så mange nummer du vil pr. adresse.

Har du ikke blitt varslet?

I noen tilfeller kommer ikke varslingen ut til alle berørte abonnenter.  Det kan være dersom:

Ofte stilte spørsmål om innbyggervarsling

Hvordan virker varslingen?

Meldingen sendes som SMS til mobiltelefoner, e-post og en automatisert talemelding til fasttelefon. Talemelding leses inn som "tekst til tale". På slutten av meldingen blir du bedt om å taste: 1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen, 9 - dersom du ønsker å høre meldingen en gang til.

Er mitt mobilnummer registrert?

Så lenge du har registrert dine kontaktopplysninger i Difis kontaktregister/Altinn vil du bli varslet. 

Din oppføring kan du sjekke ved å logge deg inn 

Jeg har hemmelig nummer. Blir jeg varslet?

Varsling 24 varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du allikevel ønsker å få varsel fra din kommune, må du gjøre en tilleggsoppføring på varslemeg.no. Kryss av for "hemmelig nummer".

Hvordan får jeg varsel for andre adresser enn min bostedsadresse?

På varslemeg.no kan du legge inn tilleggsadresser som du ønsker varsel for. Dette kan gjelde barn i studentbolig, dine foreldres bolig eller en fritidseiendom. Slik gjør du:

  • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
  • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "Send".
  • Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn.
  • Her kan du legge til andre adresser du vil varsles for. Navn = den som bor på adressen du registrerer.
Jeg bor i borettslag/blokk/sameie. Blir alle på min adresse varslet?

Alle enheter i et borettslag eller sameie blir varslet hvis du er registrert i «kontaktregister for offentlig forvaltning».

Hvordan finner jeg ut om mine foreldres adresse er i en kommune som bruker Varsling 24?

Ta kontakt med den respektive kommune for å høre om de bruker Varsling 24.

Hvordan kan jeg se hvilke adresser jeg får varsel for?

varslemeg.no kan du sjekke andre varslingsadresser som er oppført på ditt mobilnummer, utover din offisielle bostedsadresse som du er registret med i «kontaktregister for offentlig forvalting». Slik gjør du:

  • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
  • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "Send".
  • Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn. Her ser du listen over adresser registrert på ditt mobilnummer.
  • Her kan du også slette adresser eller legge til flere.

 

Tips til egenberedskap

Bjerkreim kommune er en landbrukskommune.  Det betyr at mange innbyggere er løsningsorientert, vant til å klare seg selv og hjelpsomme i situasjoner der man trenger hverandre.  Sammenlignet med mange andre kommuner er Bjerkreim robust med tanke på forsyningssikkerhet når det gjelder mat og vann.

Egenberedskap ved flom

Sjekk at dreneringer holdes åpne for løv og kvister, og vær oppmerksom på sprekker eller andre unormale tilstander i terrenget.  Fjern eller sikre gjenstander (utstyr, rundballer etc.) langs elven før vannstanden stiger høyt.

Vær påpasselig ved ferdsel på veier som er rammet av oversvømmelse.  Ikke la barn leke i flomvann.  Store nedbørsmengder og flom kan føre til kumlokk flytter på seg og skaper åpne hull i veien.  Dette gjelder også i underganger hvoar både rist og sluk kan ha blitt flyttet på grunnet store vannmengder.  Flomvann i bebodde strøk vil også ha kloakk i seg og kan være helsefarlig.

Hold deg unna bratte skråninger med løsmasser og elver eller bekker med stor vannføring.  Erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred og kan føre til skader på nærliggende bruer, veier eller bebyggelse.  Ta kontakt med kommunen eller nødetater hvis du har behov for hjelp i forbindelse med flom eller skred

Egenberedskap ved kraftig regn og snø

Sjekk at takrennene er fri for løv og annet rusk.  Har du en sluk ved eiendommen din, sjekk at den ikke er tett.  Har du åpen båt, husk også å sjekke at lensehull ikke er tette.

Ved kraftig snøfall pass på at tak skuffes for å ungå fare.  Dette gjelder alle bygg, men spesielt for fjøs eller store bygg med flatere tak.

Egenberedskap ved kraftig vind

Sjekk at løse gjenstander er festet godt eller tatt bort.  Dette kan være trampoliner, utemøbler eller andre løse gjenstander som kan bli tatt av vinden og utgjøre fare for folk eller eiendom.  Husk også å sikre byggeplasser og båter godt.  Husk risikoen for tre-velt ved store vindkast.  Unngå å utsette deg og andre for unødvendig fare.  Byggekraner er bevegelige i vinden for å unngå skader ved kraftig vind.

Kontakt ved tre-velt

Dersom det er falt trær over kommunale veier, er det kommunen som skal kontaktes.
Ved trefall over fylkes-, riks- og europaveier kontaktes Statens vegvesen.
Har trær falt over strømlinjer er det Dalane Nett som skal kontaktes.

DSBs anbefalinger til eget beredskapslager

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oppfordrer deg til å ha ditt eget beredskapslage som holder til minst tre døgn.  Ni liter vann pr. person,tørrmat, hermetikk og pålegg med god holdbarhet, kjeks og sjokolade er noen tips.  Ha også medisiner du trenger.

Du vil trenge ved-, gass- eller parafinovn til oppvarming, grill eller kokeapparat som går på gass til matlaging.  Husk også stearinlys, lommelykt med batterier, fyrstikker og lighter.

Til telefonen bør du ha en batteribank og mobillader som kan benytte i bil.  Du bør også ha en batteridrevet DAB-radio, en førstehjelpspakke og de viktigste hygieneartiklene.

 

Mer informasjon om egenberedskap


 

Mari Skaara Omdal
Rådgiver levekår
E-post
Telefon 51 20 11 56
Ørjan Daltveit
Kommunedirektør
E-post
Telefon 51 20 11 25
Mobil 90 50 08 85