Språkopplæring

Bjerkreim kommune har ikke egen kommunal tjeneste på voksenopplæring. Kommunen har inngått samarbeidsavtale med Egersund kommune for å kunne gi dette tilbudet til sine innbyggere.

Deler av opplæringen leveres også av Sandnes kommune.

Voksenopplæringssenteret tilbyr bl.a. opplæring i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere som er bosatt i Egersund, Bjerkreim eller Sokndal.

Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering, deltar i introduksjonsprogram i kommunen de er bosatt i. Målet er at de skal lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning. Introduksjonsordningen går normalt over 2 år og omfatter følgende:

  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • Språkpraksis
  • Arbeidspraksis

IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) har utarbeidet en brosjyre som gir deltakerne i introduksjonsprogrammet en innføring i programmet. Brosjyren er tilgjengelig på flere språk: norsk, amharisk, arabisk, dari, engelsk, fransk, persisk, russisk, somali, sorani og tigrinja.

For ytterligere informasjon, se hjemmesiden til Egersund Voksenopplæringssenter.

Irene Thorberg
Integrerings leder
E-post
Mobil 48 23 30 25