Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Skolerute

Skolerute

Kommunene og Rogaland Fylkeskommunen (videregående skole) har samordnet skolerute når det gjelder høstferie, vinterferie og påskeferie. Ellers vil det være variasjoner mellom kommuner og enkeltskoler på øvrige fridager i skoleruta.

Skoleruta fastsettes formelt sett av Bjerkreim kommune. Skolene i Bjerkreim har i utgangspunktet lik skolerute, men det kan forekomme at skolene enkelte år avviker noe fra hverandre. Vikeså skule og Bjerkreim skule vil i så fall opplyse om dette på sine hjemmesider.

Skolerute 2020-2021 (PDF, 420 kB)