Skolerute

Kommunene og Rogaland fylkeskommune (videregående skole) har samordnet skolerute når det gjelder høstferie, vinterferie og påskeferie. Ellers er det variasjoner mellom kommuner og enkeltskoler på øvrige fridager i skoleruta.

Skoleruta fastsettes formelt sett av Bjerkreim kommune. Skolene i Bjerkreim har i utgangspunktet lik skolerute, men det kan forekomme at skolene enkelte år avviker noe fra hverandre. Vikeså skule og Bjerkreim skule vil i så fall opplyse om dette på sine hjemmesider.

Skulerute 2023-2024 ( utskriftsformat) (PDF, 569 kB)

Skulerute 2023/2024

Skulerute 2023/2024
Månad Veke Skuleruta/ fridager Skuledagar
August 2023 33 14.08-16.08 SFO er stengt - planleggingsdager
August 2023 33 Torsdag 17.08 - skulestart for elevane 11
September 2023 21
Oktober 2023 41 Haustferie 09.10 - 13.10 17
November 2023 46 Fredag 17.11 - fridag for elevane. SFO er stengt (planleggingsdag) 21
Desember 2023 51 Torsdag 21.12 - siste skuledag før jul 15
Januar 2024 1 Tysdag 02.01 SFO er stengt - planleggingsdag
Januar 2024 1 Onsdag 03.01 - skulestart for elevane 21
Februar 2024 9 Vinterferie 26.02 - 01.03 17
Mars 2024 13/14 Påskeferie 25.03 - 01.04. Skulestart tysdag 02.04 15
April 2024 14 Påskeferie 25.03 - 01.04. Skulestart tysdag 02.04 21
Mai 2024 18 Onsdag 01.05 - fridag (offentlig fridag) 18
Mai 2024 19 Torsdag 09.05 - fridag (Kristi Himmelfartsdag) 18
Mai 2024 19 Fredag 10.05 - fridag 18
Mai 2024 20 Fredag 17.05 - fridag (nasjonaldagen) 18
Mai 2024 21 Måndag 20.05 - fridag (2. pinsedag) 18
Juni 2024 25 Onsdag 19.06 - siste skuledag for elevane 13
Juni 2024 25 Torsdag 20.06 - SFO stengt (planleggingsdag)
Sum skuledager skuleåret 2023/2024 190