Hva er sluttet selskap?

Helsedirektoratets definisjon:

Med et "sluttet selskap" menes at det er samlet en bestemt krets med mennesker i forbindelse med et bestemt formål i et bestemt lokale, for eksempel et bryllup, konfirmasjon, jubileum osv.

Deltakerne i selskapet må med andre ord ha en eller annen tilknytning til de som inviterer til selskapet.
Det er ikke tilstrekkelig at man skriver seg på en liste eller kjøper billetter i forkant av arrangementet.

Vanlige medlemsmøter i en forening vil ikke oppfylle lovens krav til sluttet selskap. Klubber o.l. med begrenset medlemskap regnes ikke i seg selv som sluttet selskap.