Bjerkreim kommune

Skjenkebevilling for åpent eller lukket enkeltarrangement

Skjenkebevilling for åpent eller lukket enkeltarrangement

Når trenger du å søke?

All servering av alkoholholdig drikke mot en eller annen form for vederlag (betaling) krever alltid bevilling.

Du må søke om skjenkebevilling hvis;

  • du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område - (en enkelt bestemt anledning)

  • du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling (en enkelt bestemt anledning)

  • du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer (ambulerende skjenkebevilling)

Unntak fra bevillingsplikten

Det gjøres unntak fra hovedregelen om bevillingsplikt i offentlige lokaler dersom eier, leier, driver eller ansatt disponerer lokalene til eget bruk til sluttet selskap. Vederlagsfri skjenking av alkohol kan da skje uten bevilling.

Hvilke krav må du oppfylle?

  • Bevillingssøker må være fylt 20 år

  • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.

Slik søker du

Bruk det elektroniske søknadsskjema: Søk om skjenkebevilling

Søknadsskjemaet kan mellomlagres, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt.

Søknadsfrister

Søknad for et åpent arrangement (enkelt anledning) - 4 uker før arrangementet finner sted

Søknad om ambulerende bevilling - 2 uker før arrangementet finner sted.

Hva koster det?

Skjenkegebyr for enkelt anledninger og slutta lag 2022

Skjenkegebyr for enkelt anledninger og slutta lag 2022
Type bevilling: Antall deltakere Pris pr. anledning
Enkelt anledning Inntil 150 deltakere kr 400
Enkelt anledning Inntil 300 deltakere kr 600
Enkelt anledning Inntil 500 deltakere kr 800
Enkelt anledning Over 500 deltakere kr 1000
Ambulerende til slutta lag kr 400

Lover og forskrifter

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder

Annet

Tiltak ved store arrangementer - se Brann- og eksplosjonsvernloven § 7
Ansvarlige for store arrangementer skal i god til sende melding til brannvesenet dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer. 
Meldingen sendes til Eigersund Brann og Redning på dette skjema.

Kristine Osland
Jurist
E-post

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15