Bjerkreim kommune

Skjenkebevilling for åpent eller lukket enkeltarrangement

Skjenkebevilling for åpent eller lukket enkeltarrangement

Når trenger du å søke?

All servering av alkoholholdig drikke mot en eller annen form for vederlag (betaling) krever alltid bevilling.

Du må søke om skjenkebevilling hvis;

  • du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område - (en enkelt bestemt anledning)

  • du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling (en enkelt bestemt anledning)

  • du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer (ambulerende skjenkebevilling)

Unntak fra bevillingsplikten

Det gjøres unntak fra hovedregelen om bevillingsplikt i offentlige lokaler dersom eier, leier, driver eller ansatt disponerer lokalene til eget bruk til sluttet selskap. Vederlagsfri skjenking av alkohol kan da skje uten bevilling.

Hvilke krav må du oppfylle?

  • Bevillingssøker må være fylt 20 år

  • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.

Slik søker du

Bruk det elektroniske søknadsskjema: Søk om skjenkebevilling

Søknadsskjemaet kan mellomlagres, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt.

Søknadsfrister

Søknad for et åpent arrangement (enkelt anledning) - 4 uker før arrangementet finner sted

Søknad om ambulerende bevilling - 2 uker før arrangementet finner sted.

Hva koster det?

Skjenkegebyr for enkelt anledninger og slutta lag 2019
Skjenkegebyr for enkelt anledninger og slutta lag 2019
Type bevilling: Antall deltakere Pris pr. anledning
Enkelt anledning Inntil 150 deltakere kr 370,-
Enkelt anledning Inntil 300 deltakere kr 555,-
Enkelt anledning Inntil 500 deltakere kr 740,-
Enkelt anledning Over 500 deltakere kr 925,-
Ambulerende til slutta lag Kr 370,-

Lover og forskrifter

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15