Priser salg og skjenking

 Gebyr for salg og skjenking av alkoholholdig drikke

Salg- og skjenkegebyr
Type bevilling/gebyr Pris 2024
Fast salgsbevilling:
Salgsgebyr gruppe 1 per liter kr 0,24 pr. liter
Salgsgebyr gruppe to per liter kr 0,69 pr. liter
Minimumsgebyr kr 1 960 per år
Fast skjenkebevilling:
Skjenkegebyr gruppe 1 per liter kr 0,57 pr. liter
Skjenkegebyr gruppe 2 per liter kr 1,49 pr. liter
Skjenkegebyr grupper 3 per liter kr 4,92 per liter
Minimumsgebyr 6100 per år
Bevilling for en enkelt anledning:
Skjenkegebyr inntil 150 deltakere kr 440
Skjenkegebyr inntil 300 deltakere kr 660
Skjenkegebyr inntil 500 deltakere kr 880
Skjenkegebyr over 500 deltakere kr 1 100
Ambulerende skjenkebevilling kr 440
Gjelder f.o.m. 01.01.2024