Priser salg og skjenking

 Gebyr for salg og skjenking av alkoholholdig drikke

Salg- og skjenkegebyr
Type bevilling/gebyr Alkoholgruppe Pris
Fast salgsbevilling:
Salgsgebyr Gruppe 1 kr 0,22 pr. liter
Salgsgebyr Gruppe 2 kr 0,62 pr. liter
Minimumsgebyr kr 1 760 pr. år
Fast skjenkebevilling:
Skjenkegebyr Gruppe 1 kr 0,51 pr. liter
Skjenkegebyr Gruppe 2 kr 1,34 pr. liter
Skjenkegebyr Gruppe 3 kr 4,426 pr. liter
Minimumsgebyr kr 5 500 pr. år
Bevilling for en enkelt anledning:
Skjenkegebyr Inntil 150 deltakarar kr 400 pr. gang
Skjenkegebyr Inntil 300 deltakarar kr 600 pr. gang
Skjenkegebyr Inntil 500 deltakarar kr 800,- pr. gang
Skjenkegebyr Over 500 deltakarar kr 1000 pr. gang
Bevilling til sluttet lag:
Skjenkegebyr kr 400 pr. gang
Gjelder f.o.m. 01.01.2022