Bjerkreim kommune

Priser for kopiering, utskrifter etc

Priser for kopiering, utskrifter etc

Prisene gjelder for alle avdelinger i kommunen.

Priser kopiering, utskrifter
Kopiering, utskrifter etc. Svart/hvitt Farge
Priser 2021
A4 - enkelsidig kr 2,- kr 6,-
A4 - dobbelsidig kr 3,- kr 9,-
A3 - enkelsidig kr 4,- kr 12,-
A3 - dobbelsidig kr 6,- kr 20,-
Hefte m/stifter Kopipris + kr 2 pr. hefte
Rabatter:
300 - 500 kopier 10 %
Over 500 kopier 20 %
200 - 300 hefter 10 %
Over 300 hefter 20 %
Annet:
Attestert kopi Kopipris + kr 2 pr. attestasjon
Skanning kr 5,- pr. scan
Laminering A4 kr 15,-
Laminering A3 kr 20,-
Kopier fra plotter A2, A3 og A4 kr 180,-
Kopier fra plotter A1 og A0 kr 230,-