Priser for kopiering, utskrifter etc

Prisene gjelder for alle avdelinger i kommunen.

Priser kopiering, utskrifter
Kopiering, utskrifter etc. 2024
A4 1-sidig s/h kr 2
A4 2-sidig s/h kr 3
A3 1-sidig 4
A3 2-sidig 6
A4 1-sidig farge 6
A4 2-sidig farge 9
A3 1-sidig farge 13
A3 2-sidig farge 21
Skanning, pris per skann 5
Hefte med stifter Vanlig kopipris pluss kr 2 per hefte
Rabatter:
300 - 500 kopier 10 %
Over 500 kopier 20 %
200 - 300 hefter 10 %
Over 300 hefter 20 %
Kartkopier (LMT)
A2, A3, A4 190
A1 A0 240
Annet:
Laminering A4 16
Laminering A3 21
Attestert kopi Kopipris + kr 2 pr. attestasjon
Søppelsekker pr. stk. 35
Kart Norge 1:50.000 130
Turkart 150
Turkart Bjerkreim (2011) 160
Bjerkreimsboka bind 2 400
Bjerkreimsboka bind 3 400
Bjerekimsboka bind 4 200