Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Om nettsidene våre

Om nettsidene våre

Bjerkreim kommune publiserte nye nettsider i mars 2019.

Intensjonen er at disse skal være med på å gi bedre tjenester til våre innbyggere og brukere.  Sidene skal være tydelige å finne fram på og bedre universelt utformet.  Nettsidene er tilpasset PC, nettbrett og mobil.

I tillegg til hovednettsida, har kommunen 4 underportaler; Vikeså skule, Bjerkreim skuleRøysekatten barnehage og Bjerkreim helsestasjon.

Ansvar

Rådmann Ørjan Daltveit er ansvarlig redaktør for alle nettsideportalene.

Webansvarlig er Tora-Britt Svela.

Hver skole og barnehage er ansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.

Tilbakemeldinger om nettsidene kan sendes til webansvarlig.

Målform

Kommunestyret i Bjerkreim har bestemt at Bjerkreim kommune skal ha nøytral målform for administrasjonen (PDF, 59 kB).
Du vil derfor finne artikler på begge målformer på nettsidene våre.

I skolene er hovedmålet nynorsk.

Bilder

Forsidebildet er fra ulike steder i Bjerkreimsnaturen.  Bildet blir byttet ut flere ganger i året etter årstidene.  Alle forsidebildene er tatt av Alf S. Ognedal.