Bjerkreim kommunes nettsider

Intensjonen er at nettsidene våre  skal være med på å gi bedre tjenester til våre innbyggere og brukere.  Nettsidene er tilpasset pc, nettbrett og mobil.

I tillegg til hovednettsida, har kommunen fire underportaler; Vikeså skule, Bjerkreim skuleRøysekatten barnehage og Bjerkreim helsestasjon.

Ansvar

Kommunedirektør Ørjan Daltveit er ansvarlig redaktør for alle nettsideportalene. Webansvarlig er: Kommunikasjon- og dokumentasjonsavdelingen.

Hver skole og barnehage er ansvarlig for innholdet på sine egne nettsider. 

Tilbakemeldinger om nettsidene kan sendes til webansvarlig.

Målform

Kommunestyret i Bjerkreim har bestemt at Bjerkreim kommune skal ha nøytral målform for administrasjonen (PDF, 59 kB).
Du vil derfor finne artikler på begge målformer på nettsidene våre.

I skolene er hovedmålet nynorsk.

Bilder

Forsidebildet er fra ulike steder i Bjerkreimsnaturen.  Bildet blir byttet ut flere ganger i året etter årstidene.  Alle forsidebildene er tatt av Alf S. Ognedal.

Bjørn Egil Gilje
Kommunikasjonsrådgiver
E-post
Ørjan Daltveit
Kommunedirektør
E-post
Telefon 51 20 11 25
Mobil 90 50 08 85
Brit Fuglestad
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 20 11 63
Ingunn Ognedal
Førstesekretær
E-post
Telefon 51 20 11 65
Torunn Gjedrem
Arkivansvarlig
E-post
Telefon 51 20 11 62