Bjerkreim kommune

Aktuelt

  • 04.08.2020 Informasjon om skulestart 20/21
    Vel møtt til eit nytt skuleår, og eit nytt steg opp i grunnskuletrappa! Lærarane startar opp att med planleggingsdag den 10.08. Me gler oss til første skuledag for elevane den 13.08. Skulen startar...
  • 07.05.2020 Retningslinjer for opning av skulen for fleire trinn
    Skulen har arbeida med å spissa dei nasjonale retninglinjene mot vår kvardag. Under vil de finna planane me har laga for at oppstarten for alle elevane skal kjennast trygg. Det vil bli avgjort...