Bjerkreim kommune

Aktuelt

  • 04.01.2021 Smittevern raudt nivå
    Ungdomsskulane er blitt heva til raudt nivå fom. 04.01.21. I utgangspunktet gjeld dette fram til 18.01.21. Skulen har oppdatert retningslinjer etter gjeldande rettleiar frå Udir. Desse er godkjent...
  • 17.11.2020 Plakat frå Kolombus om smittevern på skulebussen
    Sjå plakat (PDF, 63 kB)som kort oppsummerer dei viktigast tiltaka på skulebussen. Plakaten heng også i skulebygga slik at elevane ser han.