Bjerkreim kommune

Aktuelt

  • 11.04.2019 Påskehelsing til elevar og foreldre
    Informasjon frå skulen om ferdigstilling og åpning av ny ballbinge, samt påskefrukost frå Bygekvinnelaget.
  • 09.04.2019 SFO-tilbodet for skuleåret 2019/2020
    Kommunestyret i Bjerkreim behandla den 8. april 2019 sak om eit meir fleksibelt SFO-tilbod i kommunen. Frå hausten vil foreldre ha større valgmulighet når dei søker om SFO tilbod.