Bjerkreim kommune

Aktuelt

  • 16.11.2020 Innskriving
    Vi gleder oss til å skrive inn neste års førsteklassinger.
  • 02.11.2020 Foreldre og elevundersøkinga hausten 2020
    Skulen gjennomfører foreldreundersøking og elevundersøking denne hausten.Elevane gjennomfører på skulen, føresette får SMS med link til undersøkinga. De får ein SMS for kvart barn. Det rekk at ein...