Bjerkreim skule

Aktuelt

  • 31.08.2022 Ny kontormedarbeider
    Bjerkreim skule har fått ny kontormedarbeider. Kjersti Skulstad er ansatt i en 50 prosentstilling og vil være på kontoret mandag og onsdag. Treffes på tlf. 51 45 93 80
  • 24.08.2022 Gratis SFO for 1. trinn
    Praktisk info ved avregning av SFO betaling for 1. trinn.