Bjerkreim kommune

Aktuelt

I samråd med elevrådet, vil 1.-7.klasse ved Vikeså skule organisera julegåveinnsamling på vegne av Norsk Foreining for Gatebarn i Estland.

 

Som kjent gjennom Dalane Tidende og Stavanger Aftenblad, har ein chromebook i Sandnes kommune hatt varmeutvikling i batteriet sitt.

Onsdag 13.november, kl. 8.15-ca. kl. 10, ønskjer me neste års førsteklasse velkommen til innskriving på Vikeså skule. 

Kommunepsykolog Susana Nascimento i samarbeid med Dalane kommunene, inviterer foreldre og alle interesserte å bli med til en kveldssamling rundt tema Utagerende atferd

Politiet kjem for å snakke til ungdomsskuleelevane våre om ulovleg bildedeling og seksuelle overgrep. Dette er eit opplegg som er kjørt i heile Dalane, og no er det Vikeså sin tur. FAU og skulen inviterer med dette alle føresette til foreldremøte den 26.09.19 kl 20.00 i gymsalen på skulen.

Alle trinna våre har vore på tur i nærområdet til skulen i oppstarten av skuleåret. Biletet er frå turen 3.-7.trinn hadde til Hadland/Skjæveland veke 35.

Forsvarsbygg rydder i desse dagar opp forureining etter forsvaret si skyteaktivitet på Vikesdalmoen skyte- og øvingsfelt. I samband med dette skal forureina jordmasser transporterast ut og leverast til godkjent deponi. Forsvarsbygg har bedd skulen videreformidla informasjon til føresette, slik at vi unngår uønska hendingar i samband med transporten.

Sjå «Nabobrev (PDF, 2 MB)» som beskriv tiltaket og datoar for uttransport av massene.

 

I opplæringslova kap. 9A er det stilt tydeleg krav til skulane om å informere elevane og foreldra om rettane i kapittel 9A. Skulane skal også informere om aktivitetsplikta og at saka kan meldast til Fylkesmannen.

Fylkesmannen har laga nokre korte informasjonsvideoar, og oppdatert nettsida si slik at det skal vere enkelt å finne informasjon og kontaktopplysningar.

Me heiser flagget og ønsker nye og gamle elevar velkommen tilbake til skulen den 15.08.19 kl 08.05.

 

Sjå infoskrivet  under for meir informasjon om korleis skulemelkordninga fungerer.