Bjerkreim kommune

Aktuelt

Skulen har arbeida med å spissa dei nasjonale retninglinjene mot vår kvardag.

 Under vil de finna planane me har laga for at oppstarten for alle elevane skal kjennast trygg.

 Det vil bli avgjort torsdag kl 18 om fleire elevar får begynna allereie frå Måndag 11.05.20

Nedanfor ser de kven som skal vera kontaktlærarar på Vikeså skule til neste skuleår.

22. juni – 26 juni 2020 arrangerer Dalane Friluftsråd friluftsleiren Dalane uka ved Gaudland turisthytte Sokndal.

Se informasjon om tilbudet under.

Fleire føresette har travle dagar med å følge opp barna heime. Mange gjer dette i tillegg til heimekontor eller i kombinasjon med vanleg arbeid. Me er imponerte over måten de følger opp barna. Har du funne ein måte å handtera den nye kvardagen på som fungerer, så er det flott. Med desse råda meiner me ikkje å pålegga dykk rutiner, men å gje tips og støtte dersom de strever med å organisera dagane og få eleven på lag.

Denne tiden kan være krevende både for barn og unge. Det kan være følelser og tanker som er vanskelige å håndtere.  Vi gir barn og unge tilbud om støttesamtale på telefon.

Kjære elev ved Vikeså skule

Ein ny skulekvardag starta denne veka. Vi veit ikkje kor lenge han vil vara, men den fører til at de må ha skule heime. For mange av dykk går dette heilt greitt, men vi veit at nokre barn syns dette er veldig vanskeleg. Vi veit at nokre barn ser på skule og fritidsaktivitetar som ein fristad, fordi det er vanskeleg å vera heime av ulike årsakar.

Det er viktig å minimera smittefare også i omsorgstilbodet, derfor har ein relativt strenge retningslinjer på kven som får tilbod på skulen no mens vanleg skule er stengd. 

For perioden 15.03-14.04 vil det foreløpig ikke bli utstedt faktura for opphold i SFO.

Bjerkreim kommune vil ikke sende ut faktura for oppholdsbetaling for en tjeneste som er stengt. Tjenesten er foreløpig stengt fra 12. mars til 26. mars. Da vi ennå ikke vet når tjenesten åpner opp igjen  vil det foreløpig ikke ble tatt betaling for terminen 15.03 – 14.04. Hvis tjenesten starter opp, eller noen har får en tjeneste i denne perioden, vil dette bli justert på fakturaer som utstedes senere.

Økonomiavdelingen

Kommunen har bestemt at skulane skal ha stengd frå og med i morgon fredag. Det er ikkje påvist smitte i kommunen, dette er eit prevantivt tiltak. Følg med på kommunen si heimeside for å halda deg oppdatert. 

Sjå informasjon i denne artikkelen sendt ut frå kommunen