Nedlastbare turkart

Dersom du f.eks. vil gå en tur i Røyslandsdalen, klikker du på "Røyslandslandsdalen". Da får du en pdf-fil med kartet over dette området. Kartet viser høydekurver, merkede stier, stedsnavn, utkikkspunkter, attraksjoner og annen informasjon som også ligger inne på turkartet for hele kommunen. Pdf-filene viser kart i målestokken mellom 1:15 000 – 1:30 000. De ligger inne i A3-størrelse, men kan skrives ut i A4.

Kartene er i PDF format, og er fra 1 - 6 Mb store.

Vi gjør oppmerksom på at det finnes flotte turer i Bjerkreim som ikke er med på denne oversikten eller på papirkartet. Oversikten og kartene inkluderer bare turer der Bjerkreim kommune har inngått avtale med grunneierne om stimerking og parkering. For andre turer, som er tilrettelagt av private, henvises til ordinært nettsøk. 

Oversiktskartet er svært stort, og kan også kjøpes i papirformat av god kvalitet på kommunehuset og Esso stasjonen på Vikeså.

Utsnitts nummeret refererer til nr. på oversiktskartet

 

Mads-Yngvar Fuglestad
IT konsulent
E-post
Mobil 41 30 27 13