Bjerkreim kommune

Nedlastbare turkart

Nedlastbare turkart

Dersom du f.eks. vil gå en tur i Røyslandsdalen, klikker du på "Røyslandslandsdalen". Da får du en pdf-fil med kartet over dette området. Kartet viser høydekurver, merkede stier, stedsnavn, utkikspunkter, attraksjoner og annen informasjon som også ligger inne på turkartet for hele kommunen. Pdf-filene viser kart i målestokken mellom 1:15 000 – 1:30 000. De ligger inne i A3-størrelse, men kan skrives ut i A4.

Kartene er i PDF format, og er fra 1 - 6 Mb store.

Oversiktskartet er svært stort, og kan også kjøpes i papirformat av god kvalitet på kommunehuset og Esso stasjonen på Vikeså.

Utsnitts nummeret refererer til nr. på oversiktskartet

Mads-Yngvar Fuglestad
IKT konsulent
E-post
Mobil 413 02 713