Serveringsbevilling

Når trenger du serveringsbevilling?

Du trenger serveringsbevilling hvis du skal åpne et serveringssted hvor det serveres mat og/eller drikke, eller du skal åpne et serveringssted med alkoholservering.

Søk om serveringsbevilling

Vilkår

  • Uklanderlig vandel for bevillingsselskap, eiere og daglig leder
  • Daglig leder for serveringsbevillingen må være myndig og ha bestått etablererprøve for serveringssted

Vedlegg som må følge søknad

  • Bekreftelse på bestått etablererprøve
  • Skatteattest for søker, eier(e) og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1316 fastsatt av Skattedirektoratet
  • Målsatt tegning over serveringsstedet, inne og ute
  • Firmaattest for alle firma som er involvert i driften - bestill i Altinn
  • Ev. leiekontrakt
  • Arbeidskontrakt daglig leder (hvis annen enn eier)
  • Godkjenning av branntilsynet
  • Kopi av melding til Mattilsynet

I tillegg må bevillingssøker måtte fremlegge ytterligere dokumentasjon dersom det trengs.

Hva koster det?

Det er gratis å søke om serveringsbevilling.

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager. Søknaden blir sendt på høring til politiet og ev. andre off. myndigheter. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings, salgs- og skjenkesteder

Kristine Osland
Jurist
E-post
Telefon 51 20 11 61

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15