Personvernombud

Alle offentlige virksomheter skal ha eget personvernombud.

Personvernombudet skal kontrollere, gi råd og informere om hvordan kommunen kan ivareta personverninteressene til sine innbyggere på best mulig måte. I tillegg skal personvernombudet være et kontaktpunkt mellom Datatilsynet og kommunen.

Kommunens innbyggere kan kontakte personvernombudet med spørsmål knyttet til hvordan kommunen behandler personopplysninger, og om hvordan de kan utøve sine rettigheter i henhold til personvernlovgivningen.

Kristine Osland er personvernombud i Bjerkreim kommune og kan kontaktes på e-post: kristine.osland@bjerkreim.kommune.no, eller på tlf. 51 20 11 61.

Du kan lese mer om den nye personvernombudsordningen på Datatilsynets nettsider.

Kristine Osland
Jurist
E-post
Telefon 51 20 11 61