Bjerkreim kommune

Personvernombud

Personvernombud

Alle offentlige virksomheter skal ha eget personvernombud.

Personvernombudet skal kontrollere, gi råd og informere om hvordan kommunen kan ivareta personverninteressene til sine innbyggere på best mulig måte. I tillegg skal personvernombudet være et kontaktpunkt mellom Datatilsynet og kommunen.

Kommunens innbyggere kan kontakte personvernombudet med spørsmål knyttet til hvordan kommunen behandler personopplysninger, og om hvordan de kan utøve sine rettigheter i henhold til personvernlovgivningen.

Rådgiver for personal, Kathrine Solberg, er personvernombud i Bjerkreim kommune og kan kontaktes på e-post: kristine.osland@bjerkreim.kommune.no, eller på tlf. 51 20 11 61.

Du kan lese mer om den nye personvernombudsordningen på Datatilsynets nettsider.

Kathrine Solberg
Leder organisasjon
E-post
Telefon +47 51 20 11 15