Bjerkreim kommune

Veteraner

Veteranplan for Dalane

Regionråd Dalane - interkommunalt politisk råd har i møte 25.03.2022 vedtatt en felles
Veteranplan for Dalane (PDF, 3 MB).

Felles kontaktperson for Dalane er (ikke oppnevnt ennå) i Eigersund kommune.