Veteranplan for Dalane

Regionråd Dalane - interkommunalt politisk råd har i møte 25.03.2022 vedtatt en felles veteranplan for Dalane (PDF, 2 MB). Bjerkreim kommune behandla og vedtok planen 13.09.2022.

Felles kontaktperson for Dalane er:

Mer informasjon om veteranplan og veterankontakt - veteraner fra internasjonale operasjoner

Artikkelliste