Bjerkreim kommune

Veteraner

Veteranplan for Dalane

Regionråd Dalane - interkommunalt politisk råd har i møte 25.03.2022 vedtatt en felles
Veteranplan for Dalane (PDF, 3 MB). (Til politisk behandling i Bjerkreim kommune høsten 2022)

Felles kontaktperson for Dalane er:

  • Kommunikasjonssjef/veteran Leif E. Broch i Eigersund kommune.
    Epost: leif.broch@eigersund.kommune.no - Mobil: 908 81 568

Mer informasjon finner du her:

Veteranplan og veterankontakt - Veteraner fra internasjonale operasjoner