Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

UKM - Ung Kultur Møtes (Ungdommens Kulturmønstring)

UKM - Ung Kultur Møtes (Ungdommens Kulturmønstring)

UKM - Ung Kultur Møtes (tidligere Ungdommens Kulturmønstring) er et landsdekkende tilbud for ungdom opp til 20 år, forankret i kommunene og koordinert av UKM Norge.

Link til mer informasjon og påmelding finner du her på UKM .no
 

Mandat: «UKM skal stimulere og synliggjøre ungdommens kulturelle aktivitet, lokalt, regionalt og nasjonalt. UKM skal være et landsomfattende arrangement – åpent for all ungdom».

UKM er en møteplass for alle kulturuttrykk, hvor egenaktivitet og mestring står i sentrum, og hvor ungdom selv skal være aktive i alle prosesser. Tyngdepunktet i UKM er lokale mønstringer, fylkesfestivaler og en nasjonal festival.

I Bjerkreim avholdes lokalmønstring av UKM i februar – mars hvert år. Man kan delta med: Musikk, film, utstilling, kunst, dans, teater, litteratur, matkultur, konferansier, scenetekniker og alt annet som kan vises frem på en scene.Ca 3 sceneinnslag og 4 kunstverk går hvert år  videre til fylkesmønstring i Sandnes eller Tysvær.

Alder 13 - 20 år for å gå videre til fylkesmønstring. De fra 10 år er velkommen til å delta på lokalmønstringen.

Annette Olden Nedrebø
Rådgiver kultur
E-post
Telefon 51 20 11 14
Mobil 988 80 147

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15