Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Kulturminnevern

Kulturminnevern

Her finner du informasjon om støtteordninger fra Kulturminnefondet (statlig) og Bjerkreim kommune, dersom du søker støtte til vedlikehold eller restaurering av eldre bygninger.

  • Informasjon om kulturminnemidler fra Kulturminnefondet

  • Informasjon om kulturminnemidler fra Bjerkreim kommune

1. Få hjelp fra Kulturminnefondet til å sette i stand ditt kulturminne

Gjennom Kulturminnefondet kan private eiere få støtte til tiltak for å bevare sine verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

Hva støttes?
Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som hus og bygninger, fartøy, hageanlegg og kulturlandskap. I våre prioriteringer legger vi vekt på kommunenes kulturminneplaner, med formålet om at et mangfold av landets kulturminner blir bevart og tatt i bruk i framtida for felles opplevelse, kunnskap og verdiskaping.

Her kan du lese mer om våre prioriteringer og spørsmål vi ofte får.

Løpende søknadsfrist
Tidligere har det vært én årlig søknadsfrist, men fra i år er denne løpende. Det betyr at private eiere når som helst kan sende Kulturminnefondet en søknad.

Her finner du Kulturminnefondets søknadsportal og veiledning til søknaden

2. Søknad om kulturminnemidler fra Bjerkreim kommune

Bjerkreim kommune skal hvert år dele ut kr 30 000,- i kulturminnemidler. Pengene skal fortrinnsvis gå til vedlikehold eller restaurering av bygninger som er nevnt i kommunens kulturminneplan, men andre kan også søke. Midlene blir utdelt av levekårsutvalget. Pengene kan bli fordelt mellom flere søkere. Skriftlig søknad med detaljert plan og kostnadsoversikt må sendes kulturkontoret innen 1. oktober hvert år. 

Annette Olden Nedrebø
Rådgiver kultur
E-post
Telefon 51 20 11 14
Mobil 988 80 147

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15