Kløgetvedttunet

Kløgetvedttunet bygdetun og bygdemuseum er et levende gardstun fra 17- og 18-hundretallet.

Kløgetvedttunet er en gammel bondegard i Bjerkreim med restaurerte bygninger fra 17 - og 18 - hundretallet. Tunet er tatt vare på og du kan få et innblikk i hverdagslivet til bøndene slik det var i gamle dager. Stua har interiør fra 1890 og kan brukes som forsamlingslokale, slik stuene ble brukt før.

  • Tunet har ikke regelmessige åpningstider. Men du kan ta kontakt med kulturkontoret eller serviceavdelinga i Bjerkreim kommune for mer informasjon og avtale om omvisning, for både grupper og enkeltpersoner.
  • Tunet kan lånes gratis av lag og foreninger i Bjerkreim kommune, andre kan leie det til private arrangement.
  • Om sommeren er det åpent en del søndager i juni og august med ulike arrangement. Disse annonseres i lokalpressen.
Annette Olden Nedrebø
Rådgiver kultur
E-post
Telefon 51 20 11 14
Mobil 98 88 01 47

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15