Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Innsatspremier

Innsatspremier

Innsatspremier deles ut hvert år på Kulturdagen i desember. Bjerkreim kommunes levekårsutvalg bestemmer hvem som skal få tildelt premiene. 

Innsatspremier kan bli utdelt innen kulturområdene "Idrett og sport", "Sang, musikk og dans" og "Andre kulturgrener". Privatpersoner, lag og organisasjoner kan komme med forslag til kandidater. Det er ingen automatikk i at utøvere som fyller kriteriene får prisen, noen må foreslå kandidatene.

Forslag med begrunnelse på kandidater til  prisene kan sendes postmottak@bjerkreim.kommune.no eller Bjerkreim kommune, Postboks 17, 4384 Vikeså.

Generell frist er ca. 10 dager før siste levekårsmøte før kulturdagen. Fristen blir kunngjort i lokalpressen i september/ oktober. Kandidater som utmerker seg etter denne fristen, men før kulturdagen, kan overføres til vurdering neste år.

 

For å kvalifisere for premien må utøverne oppfylle et av disse kriteriene:

  • Være blant de tre beste i NM

  • Ha  gjort seg bemerket i nordisk eller internasjonal sammenheng

  • Bli vurdert av levekårsutvalget til å ha gjort en særs imponerende prestasjon innen sitt kulturfelt

I tillegg må utøver ha folkeregistrert adresse i Bjerkreim.

Annette Olden Nedrebø
Rådgiver kultur
E-post
Telefon 51 20 11 14
Mobil 988 80 147

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15