Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Digitaliserte videoer

Digitaliserte videoer

Liste over digitaliserte videoer:
OBS: En del av videoene har ganske stor størrelse og kan bruke noe tid før avspillingen starter, litt avhengig hvor rask internett linje du har.