Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Offentlig svømming og svømmekurs

Offentlig svømming og svømmekurs

Det er tilbud om offentlig svømming  i bassenget på Vikeså skole lørdager i vintersesongen. Mandag ettermiddager er det gratis svømmetilbud for barneskoleelever. Mandag og fredag ettermiddager arrangeres svømmekurs. Se informasjon videre i artikkelen om disse tilbudene. Svømmetilbud alle uker våren 2021 fram til påske.


Priser offentlig svømming lørdager:
 

Takket være politikerne i Bjerkreim, så er all lørdagssvømming gratis fra 01.01.2020!
Men husk at man fremdeles må melde seg på de ulike familiegruppene, se informasjon under.

På grunn av Covid 19 - restriksjoner tas det forbehold om endringer i klokkeslett for offentlig svømming, og om antall personer som kan være samtidig i bassenget. Så lenge restriksjoner rundt pandemien varer, er det kun tillatt med 15 besøkende på hver badegruppe lørdager. Midlertidig kun 10 personer på badegruppe for voksne over 18 år. Maks 20 personer på organiserte grupper mandager og fredager. Det er for tiden nødvendig å registrere navn på alle badende. 
 

Åpningstider offentlig svømming lørdager:

 • Kl. 09.30 - 10.15 Voksne over 18 år (Garderobe fra 09.20). Midlertidig kun tilgang for 10 personer. 

 • Kl. 10.45 - 11.30: Åpent for alle. (Garderobe fra 10.35)

 • Kl. 12.00 - 12.45: Åpent for alle (garderobe fra kl. 11.50)

 • Kl. 13.15 - 14.00: Åpent for alle (Garderobe fra 13.05)

 • Kl. 14.30 - 15.15: Åpent for alle (Garderobe fra 14.20)

Lister blir lagt ut i gangen fra kl 09.30 for å reservere plass på de ulike gruppene. I år gjelder dette også besøkende over 18 år. Du kan gjerne møte opp uten å ha reservert plass på forhånd, men alle må registrere seg før de går i garderoben.  Bor du langt fra bassenget og har  vansker med å komme innom på forhånd, så kan du ringe badevaktene og reservere tid på telefonnummer 404 44 955. Merk at grensa på antall besøkende i hver gruppe er satt av kommunelegen, og er absolutt!

Alle besøkende har selv ansvar for å overholde smittevernregler, og holde 1 meters avstand til andre badegjester. Det blir satt fram håndsprit i gangen, og smittevernregler blir hengt opp ved inngang til garderobene. Ingen med symptomer på luftveisinfeksjon må møte opp.

Grunnet utvidet renhold, må garderober tømmes og rengjøres mellom hver badegruppe. Oppfordrer derfor besøkende til å være så raske som mulig i garderoben, bruk helst ikke mer enn 10 minutter.  Forlat eventuelt bassenget litt tidligere dersom du trenger mer tid i dusjen.

Mandager er det gratis svømmetilbud for barneskoleskoleelever. 

 • Kl 15.00 – 15.45 for 1. – 3. trinn. (Garderobe fra 14.50.) 
 • Kl 16.15 – 17.00 for 4. – 7. trinn. (Garderobe fra 16.05).

De som ikke kan svømme, må ha følge med seg i vannet.  Dette er et svømmetilbud, ikke et tilbud om fri lek. Elever  skal øve på det de vil bli bedre på. Instruktører er til stede og veileder.

Mandager og fredager arrangeres svømmekurs for ulike nivå. Påmeldingsfrister i september / desember for høsten/ våren annonseres i Bjerkreimsnytt. Påmeldingsskjemaer gjøres tilgjengelig i forkant av kursene.

Vår 2021 arrangeres følgende svømmekurs mandager og fredager, 8 kurskvelder: (Oppmøtelister blir send direkte til de påmeldte). 

 • Mandag 17.30 - 18.15: Småbarn (fra det året barnet fyller 3 år). Barnet må ha følge i bassenget.
 • Fredag 16.15 - 17.00: Grunnkurs  (fra 5 år). Barnet må ha følge i bassenget.
 • Fredag 17.30 - 18.15:  Småbarnssvømming (fra det året barnet fyller 3 år). Barnet må ha følge i bassenget.
 • Fredag 18.45 - 19.30: Videregående (fra 5 år). Barnet kan ha følge i bassenget.

Pris for 8 ukers svømmekurs: 1 barn kr 700,-. 2 barn kr 1300,- 3 barn kr 1800,-

Elektronisk søknadsskjema finner du under Skjema, Kultur og fritid.

Skjema er åpent for påmelding fra 2. desember til 4. januar. Det tas forbehold om endring av kurs i forhold til antall påmeldte. 

Annette Olden Nedrebø
Rådgiver kultur
E-post
Telefon 51 20 11 14
Mobil 988 80 147

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15