Verdt å se

Det er mye å se og oppleve i Bjerkreim. Her finner du en liste over de viktigste severdighetene i kommunen vår. 

Se for øvrig www.destinasjonbjerkreim.no for informasjon om alle tilbud for turister og andre som er på besøk  i kommunen

De viktigste severdighetene i kommunen vår

 • Gloppedalsura. Nord - Europas største steinur, på fylkesvei 503 mellom Vikeså og Byrkjedal.
 • FN - parken i Vikeså Sentrum ved Vikeså Veiservice. Minnesmerke over soldater fra Rogaland som har falt i FN - tjeneste.
 • Kløgetvedttunet.
 • Åsentunet. Våningshus fra 1740 og gjenoppbygd uthus fra omtrent samme tid. På den gamle presteveien mellom Bjerkreim og Helleland. Huset kan leies etter avtale. Vennligst kontakt Bjerkreim kulturkontor på telefon 988 80 147 for forespørsler.
 • Turer med MK Ørsdølen i juli og august. M/K Ørsdølen var den siste båten som gikk i organisert rutetrafikk på en innsjø i Rogaland. Trafikken på Ørsdalsvatnet ble formelt avvikla i 1983, da strandgarden Lauperak fikk veisamband. I dag går Ørsdølen i turisttrafikk på det 17 km lange vatnet. Båten har faste turer hver søndag i sommermånedene, og kan bestilles til private turer utover dette. Se nettside og Facebook for nærmere informasjon om tidspunkt og tema for turene.  
 • Ørsdalen Gruver. Det var sporadisk gruvedrift i Ørsdalen fra begynnelsen av 1900 - tallet og fram til 2. verdenskrig. En av gruvegangene er nå restaurert. Det er av sikkerhetsgrunner kun adgang til gruvene sammen med guide. Guideoppdrag kan avtales med Bjerkreim kulturkontor på telefon 988 80 147.
  Gruppestørrelse ved guiding: fra 2 – 20 personer. Oppmøte på parkeringsplass på Hovland i Ørsdalen. Inkludert gåtur opp og ned til gruvene tar en guiding mellom 40 minutter – 1 time. Alle går inn på eget ansvar, hjelmer og lommelykter lånes ut før avgang. Dersom svært små barn skal delta på turen, er våre hjelmer kanskje litt store. Det er anledning til å bruke privat sykkelhjelm for de minste barna. Adgang kr 50,- pr person som betales til Vippsnr 537600 før dere går. 
 • Uadalen – Gardsanlegg fra eldre og yngre jernalder (200–900 e.Kr.). Et av landets største gardsanlegg fra jernalderen. Rydningsrøyser og gravhauger. På Storrsheia, parkering ved E39.
 • Gardsmuseet i Austrumdal – Kornløe fra 1600-talet – stor samling av gamle redskaper og gammelt inventar fra garden. Åpent etter avtale med Dalane Folkemuseum på tlf 51461410.
 • Bjerkreim kyrkje – bygd i 1870, tegnet av slottsarkitekten Linstow.
 • Trygve Bjerkrheim-museet. Salmedikteren fra Bjerkreim er viet et eget museum. Åpent etter avtale, kontakt Bjerkreim kommune for nærmere informasjon.