Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Hva er ledsagerbevis?

Et ledsagerbevis gir deg rett til å ha med ledsager som slipper å betale for billetten sin.  Dette kan for eksempel være på kultur- og fritidsarrangementer, eller på offentlig transport.

Den som har behov for ledsager får tildelt ledsagerbevis.  Dette er et kort med bilde av deg som bekrefter at du er avhengig av ledsager.  Du bestemmer selv hvem som skal være ledsager, og det behøver ikke å være samme person fra gang til gang.  

Hvem kan få ledsagerbevis?

Har du varig fysisk eller psykisk funksjonshemning kan du få ledsagerbevis.   Informasjon fra Helsenorge.no om ledsagerbevis

Hva koster det?

Ledsagerbevis er gratis.  Du kjøper selv ordinær billett, og kan ta med deg ledsager gratis på steder som godtar ledsagerbevis.  

Hvor kan beviset brukes?

Ledsagerbeviset gjelder i hele landet der arrangøren, transportselskap eller institusjon som krever inngangspenger har akseptert ordningen.  Alle kommunale kulturarrangement i Rogaland aksepterer ledsagerbevis.  

Slik søker du

Bruk vårt søknadsskjema for ledsagerbevis (PDF, 264 kB)

Som vedlegg til søknaden leverer du uttale fra primærlege eller spesialist, samt et passfoto.  Søknaden leveres på kommunehuset, eller sendes pr. post til kommunen.  

Utgått ledsagerbevis

Ledsagerbeviset utstedes for fire år av gangen.  Når ledsagerbeviset er utgått på dato, må du søke om nytt.  Det er ikke mulig å søke om forlengelse av utgått bevis. 

Klage

Får du ikke tilbud om ledsagerbevis etter søknad, gir vi deg en begrunnelse for dette.  Du vil også få informasjon om klageretten din.  

 

 
Brit Fuglestad
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 20 11 63

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15

Adresse

Nesjane 1

4389 Vikeså

Kart