Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Frivillige lag og organisasjoner i Bjerkreim

Frivillige lag og organisasjoner i Bjerkreim

Bjerkreim har et variert organisasjonsliv innenfor idrett, kultur, religiøse organisasjoner og mye annet. Se liste nedenfor. Kontaktpersoner til de enkelte lag kan fåes fra Bjerkreim kulturkontor ved forespørsel.

Liste over frivillige lag og organisasjoner i Bjerkreim:


3G Turgruppe

Babysang og Småbarnsang                               

Bjerkerota 4H                                                                         

Bjerkreim Barnekor                                                                             

Bjerkreim Bondelag                                                             

Bjerkreim Brassband                                                           

Bjerkreim Brukskunstforening                                        

Bjerkreim Bygdekvinnelag                                

Bjerkreim Bygdeungdomslag                                          

Bjerkreim Fredagstreff                                                      

Bjerkreim Guttelag                                                              

Bjerkreim Hagelag                                                

Bjerkreim Helselag                                                                              

Bjerkreim Hestelag                                                              

Bjerkreim Idrettslag                                                            

Bjerkreim Jeger og fiskeforening                   

Bjerkreim Jentelag  

Bjerkreim klatre - og tindeklubb                                             

Bjerkreim Kristelige Ungdomslag

Bjerkreim Maratonklubb                   

Bjerkreim MC – klubb 2010                                              

Bjerkreim Lions Motorklubb                                            

Bjerkreim Padleklubb                                                         

Bjerkreim Sau og Geit                                                         

Bjerkreim Sjakklubb                                                            

Bjerkreim Skyttarlag                                                            

Bjerkreim Småbrukarlag                                    

Bjerkreim Syngjande Kamerater                    

Bjerkreim Søndagsskule                                    

Bjerkreim Ungdomskor                                                     

Bjerkreim Yngres                                                  

Bjerkreim Ættesogelag 

Foreninga Vikeså Misjonshus                                                      

Internasjonal kvinnegruppe

Klangfeel jazz & viseklubb                                            

Knerten                                                                    

KRIK Bjerkreim                                                                      

Lions Club Bjerkreim                                                           

Lyngblomsten Jenteforening                                          

Minsten                                                                    

Ognedal Barnelag                                                 

Ognedal Søndagsskule                                                       

Pensjonistlaget                                                                                                                                                      

Seniordansen                                                                         

Stiftelsen Åsen                                                                      

Tirla Blandakor                                                                       

Vigesaa Sygleklubb                                                              

Vikeså  Korvettklubb                                                           

Vikeså Fredagsklubb                                                           

Vikeså Soul Kids                                                     

Vikeså Soul Children                                                            

Vikeså Søndagsskule                                                           

Vikeså Ungdomsklubb "Jille fredag"                                                       

Vikeså Yngres                                                                         

Ørsdølen Båtforening                                                         

Annette Olden Nedrebø
Rådgiver kultur
E-post
Telefon 51 20 11 14
Mobil 988 80 147

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15