Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Dalane Friluftsråd

Dalane Friluftsråd

Mer informasjon og link til Dalane Friluftsråd sine nettsider 

Dalane friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan innen friluftsliv for kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal. De arrangerer blant annet friluftskvelder i alle kommunene, administrerer en utstyrsbank, arrangerer friluftsleire og friluftsskoler i skoleferiene, og legger til rette for turopplevelsene «På topp i Dalane» og «Opplev Dalane».

Dalane friluftsråd skal i samarbeid med medlemskommunene, fylkeskommunale og statlige organ arbeide for å:

  •  ivareta, bedre og synliggjøre allmennhetens mulighet til å utøve et allsidig friluftsliv i og på tvers av medlemskommunene,

  • skape grunnleggende forståelse og økt interesse for friluftsliv,

  • gi medlemskommunene råd og faglig veiledning i saker som vedrører det regionale friluftslivet,

  •  belyse regionale friluftslivsinteresser i høringssaker,

  • sikre at natur- og kulturmiljøet i medlemskommunene forblir positive og identitetsskapende opplevelseskilder i friluftssammenheng,

  •  koordinere friluftslivstiltak og friluftslivssatsning mellom medlemskommunene.


 

Annette Olden Nedrebø
Rådgiver kultur
E-post
Telefon 51 20 11 14
Mobil 988 80 147

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15