Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Båndtvang

Båndtvang

Bjerkreim kommune har innført utvidet båndtvang for hund. Det vil si at i Bjerkreim skal hunder, utover den lovfestede båndtvangen i perioden 1. april-20. august, holdes i bånd eller være forsvarlig innestengt eller inngjerdet i områder slik det fremgår av punktene under.

  1. Hund skal holdes i bånd hele året i tilknytning til boligområder og handleområder, i parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon.
  2. I områder der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter, skal hunder holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller innegjerdet i tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 31. oktober.
  3. Med hjemmel i hundelovens § 6, 2. ledd, pkt. e, er det fastsatt helårs båndtvang på følgende områder:
  • FN-parken og kommuneparken ved Svelavatnet (fra Esso Vikeså Veiservice til  det gamle meieriet)

  • Turstier på Foreknuten, inkl. KM-løypa

  • Deler av Pittergarden (Den delen som er mye brukt av barn)

  • Turstier opp til Storafjellet

  • Turstier til Solbergniben – (toppturer fra Kløgetvedt og Solberg)

  • Tursti fra Bjerkreim skole til Åsen og videre fra Åsen til kommunegrensen

  • Merka turstier i Hetlandsskogen.

Sikringsreglene i pkt. 1-3 gjelder ikke for hunder som brukes til de formål som er beskrevet i hundeloven § 9 (gjeting, ettersøk, tillatt dressur og trening, jakt osv).

Annette Olden Nedrebø
Rådgiver kultur
E-post
Telefon 51 20 11 14
Mobil 988 80 147
Gerd Siqveland Engelsgjerd
Landbrukssjef
E-post
Telefon 51 20 11 70
Mobil 976 18 519

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15