Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Allemannsretten - allemannsplikten

Allemannsretten - allemannsplikten

 

Allemannspliktene
Norsk Friluftsliv har lansert en informasjonskampanje om allemannspliktene. Dette skjer gjennom en mini-serie på tre filmer, med Bjørn Sundquist i hovedrollen.

På do i naturen
Guide til hvordan du går på do i naturen: https://norskfriluftsliv.no/slik-gar-du-pa-do-i-naturen/
- Ikke gå på do på stien-film: https://www.facebook.com/123615394368776/videos/1001736167262435

Hugging og skading av friske trær
Trodde du det var lov å hugge friske trær? Det er det ikke: https://norskfriluftsliv.no/trodde-du-det-var-lov-a-hugge-friske-traer-det-er-det-ikke/
- Ikke hugg ned friske trær—film: https://www.facebook.com/123615394368776/videos/550924899652627

Ta hensyn i naturen
Husker du å vise hensyn når du er på tur?: https://norskfriluftsliv.no/husker-du-a-vise-hensyn-nar-du-er-pa-tur/
- Ikke påfør alle i skogen tinnitus-film: https://www.facebook.com/123615394368776/videos/850062215602601

Sporløs ferdsel
Dette er sporløs ferdsel: https://norskfriluftsliv.no/hva-er-sporlos-ferdsel/
Slik ferdes du sporløst-film: https://www.facebook.com/123615394368776/videos/486500106021506
Husk sporløs ferdsel i sommer: https://www.facebook.com/watch/?v=826393434652512

Allemannsretten
Hva er allemannsretten?: https://norskfriluftsliv.no/hva-er-allemannsretten/

Norsk Friluftsliv har laget en ny informasjonsfilm om allemannsretten og allemannspliktene på syv ulike språk
Norsk: https://www.facebook.com/123615394368776/videos/2913581118908729
Engelsk: https://www.facebook.com/watch/?v=478923989837804
Somali: https://www.facebook.com/watch/?v=815193159201429
Arabisk: https://www.facebook.com/watch/?v=591391132251401
Polsk: https://www.facebook.com/watch/?v=2835947100066836
Eritreisk: https://www.facebook.com/watch/?v=352507156508931
Urdu: https://www.facebook.com/watch/?v=216304537004884

 

Beitedyr + ferierende nordmenn = sant
Lær deg kuvettreglene i sommer: https://norskfriluftsliv.no/laer-deg-kuvettreglene-i-sommer/
Kuvettreglene-video: https://www.facebook.com/123615394368776/videos/508540177080211

Se plakat for kuvettreglene øverst.

Finn flere saker om allemannsretten, allemannspliktene og tips og råd til friluftslivet på norskfriluftsliv.no.

Finn flere inspirasjons- og how-to-videoer om friluftsliv på Norsk Friluftsliv sin Facebook-side.