Salg av tobakksvarer

Kommunene fører tilsyn med registrerte salgssteder av tobakksvarer og tobakkssurrogater.

Det er ikke tillatt å selge tobakk mv. uten å være registrert i tobakkssalgsregisteret. Tilsynsplikten og en ny registreringsordning for salg av tobakksvarer mv. ble vedtatt i Stortinget sommeren 2017. Bestemmelsene om ordningen er tatt inn i tobakksskadeloven.

Avgift for salg av tobakksvarer

Årlig tilsynsavgift for salgssteder av tobakksvarer mv. er for 2024 kr 3000. 

Hvem utfører kontrollene?

I Bjerkreim kommune er det Rogaland brann og redning IKS som skal utføre kontrollene på salgsstedene.

Kommunen har pr. i dag avtale med Rogaland brann og redning for salgs- og skjenkekontroller for alkohol, og de vil samtidig føre tilsyn med salg av tobakksvarer mv. ved kontroll av disse stedene samt ved virksomheter som kun selger tobakksvarer (kiosker, bensinstasjoner og lignende)

Lov og forskrift

Tobakkssalgsforskriften

Tobakksskadeloven

Artikkelliste