Bjerkreim kommune

Salg av tobakksvarer

Salg av tobakksvarer

Det er ikke tillatt å selge tobakk mv. uten å være registrert i Tobakksalgsregisteret.
Kommunene fører tilsyn med registrerte salgssteder av tobakksvarer og tobakkssurrogater. Tilsynsplikten og en ny registreringsordning for salg av tobakksvarer mv. ble vedtatt i Stortinget sommeren 2017. Bestemmelsene om ordningen er tatt inn i tobakksskadeloven.

Gebyr for salg av tobakksvarer

Årlig tilsynsavgift for salgssteder av tobakksvarer mv. er for 2021 kr 4.800.

Hvem utfører kontrollene?

I Bjerkreim kommune er det Rogaland brann og redning IKS som skal utføre kontrollene på salgsstedene.

Kommunen har pr. i dag avtale med Rogaland brann og redning for salgs- og skjenkekontroller for alkohol, og de vil samtidig føre tilsyn med salg av tobakksvarer mv. ved kontroll av disse stedene samt ved virksomheter som kun selger tobakksvarer (kiosker, bensinstasjoner og lignende)

Lov og forskrift

Tobakksalgsforskriften

Tobakkskadeloven