Omsetningsoppgave for alkohol

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen.  Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges.  Opplysninger om alkoholsalget skal oppgis til kommunen i omsetningsoppgaven.

Frist

Frist for innsending av oppgaven er 1. mars.  Ved opphør eller salg av virksomheten skal det sendes oppgave så snart endelige omsetningstall foreligger.

Send inn omsetningsoppgave

Bevillingsgebyret

Gebyret beregnes ut fra hvor mange liter alkoholholdig drikk som er omsatt i løpet av året. Ved lav omsetning betales et minimumsgebyr både for salgs- og skjenkebevilling. Satsene for bevillingsgebyret finner du i alkoholforskriften.  Disse endres årlig.  

Hva skjer hvis du ikke leverer oppgaven eller betaler gebyret?

  • Hvis du ikke leverer omsetningsoppgaven innen fastsatt frist, får du tildelt to prikker.
  • Hvis du ikke betaler bevillingsgebyret innen fastsatt frist får du ytterligere to prikker.
  • Om du får tolv prikker eller flere i løpet av to år, vil vi inndra salgs- eller skjenkebevillingen i minimum én uke.

Se forskrift om prikktildeling og inndragning