Bjerkreim omsorgssenter

Omsorgssenteret omfatter sykehjem, hjemmetjenester og psykiatritjeneste.

Besøksadresse:  Vikesågata 16, 4389 Vikeså

Besøksadresse psykiatrien:  Kommunehuset, Nesjane 1, 4389 Vikeså

Postadresse:  Postboks 17, 4384 Vikeså

Telefon omsorgssenter (vaktrom):  51 45 93 60

Telefon psykiatritjenesten:  51 20 11 00

Kart