Vakttelefoner og andre viktige telefonnumre

Viktige telefonnumre i Bjerkreim kommune
Etat: Telefonnummer:
Vakttelefon teknisk (vann/avløp) 40 00 11 11
Bjerkreim legekontor (08-16) 51 20 43 30
Legevakt kveld/natt/helg 116117
Barnevernet 8-15 / barnevernvakt utenom kontortid 40 00 11 37 / 400 34 573
Skada vilt / viltpåkjørsel 97 65 54 94 eller politiet 02800
Feil på gatelys Meld feil her
Nødtelefoner
Nødnummer: Nødetat:
110 Brann
112 Politi
113 Medisinsk nødhjelp
Andre nyttige telefonnummer
Etat: Telefonnummer:
Politi 02800 eller 51 89 90 00
Egersund Brannvesen 51 46 83 40
Legevakt 116 117
Alarmtelefonen for barn og unge 116 111
Krisesenteret i Stavanger 51 53 06 23
Ålgård tannklinikk 51 61 24 40
Egersund tannklinikk 51 46 24 50
NAV 55 55 33 33
Skatteetaten 800 80 000
Dalane Energi 51 46 25 00
Dalane Energi, feilmelding 51 49 18 50
Dalane Miljøverk AS, DIM 51 46 49 90
Vikeså Veterinærkontor 51 45 21 65
Mattilsynet 22 40 00 00