Bygginga av den største satsingen i kommunen noensinne er i gang

Helsesenteret på Kodleberget er planlagt med 38 institusjonsplasser og åtte omsorgsboliger med heldøgns-bemanning. Her kan du følge hele prosessen, fra vedtak til ferdig helsesenter. 

Har støypt bunn og nederste del av heissjakter

Bildet som viser byggearbeidene på helsesentertomta - Klikk for stort bilde

 

29.09.2023 09.00

Slik ser det ut på tomta nå

Bildene er tatt mandag 4. september.  

Gravemaskiner og dumper fjerner masser fra tomta til Bjerkreim helsesenter - Klikk for stort bilde Gravemaskiner og dumper fjerner masser fra tomta til Bjerkreim helsesenter - Klikk for stort bilde Gravemaskiner og dumper fjerner masser fra tomta til Bjerkreim helsesenter - Klikk for stort bilde

 

05.09.2023 13.00

De nyeste bildene

Gravemaskin og dumper, tomta Bjerkreim helsesenter - Klikk for stort bilde Tomta Bjerkreim helsesenter, tatt fra en knaus - Klikk for stort bilde

 

28.08.2023 09.35

Godt i gang i Kodleberghagen

Arbeidet med Bjerkreim helsesenter startet 7. august. Disse bildene ble tatt fredag  - B.S graveservice er godt i gang med å fjerne og kjøre bort masser. 

Se forvandlingen under

Tomta Bjerkreim helsesenter - Klikk for stort bildeMandag 7. august Gravemaskin graver vekk jord - Klikk for stort bildeFredag 11. august Dumper som kjører vekk jordmasser - Klikk for stort bildeFredag 11. august

 

11.08.2023 13.00

Ordføreren tok første gravemaskinskuffa

Mann i gravemaskin - Klikk for stort bilde

— I dag feirer vi tidenes investering. Helsesenteret blir bygd for våre kjære eldre og de som trenger helsehjelpen mest. Dette helsesenteret er mer enn betong, tre og plank. Dette symboliserer omsorg, empati og samhold som kjennetegner bjerkreimsånda. Med denne investeringen viser vi alle at vi er et lokalsamfunn som bryr oss om hverandre og framtida for kommunen. Gratulerer Bjerkreim! sa ordføreren i talen.

Lang prosess

Kommunedirektør Ørjan Daltveit var inne på den lange prosessen. Plangruppa var på plass i 2015.  Det har vært mye arbeid med dimensjonering, innhold og ikke minst plassering av helsesenteret.

— Mellom 2017 og 2019 var det fire saker i kommunestyret, der tomtevalg og plassering var et av hovedtemaene. Men nå er vi i gang med byggingen, til beste for innbyggere, ansatte og tjenestene, poengterte Daltveit.

Rundt 100 personer møtte fram til markeringen av byggestarten for Bjerkreim helsesenter. Jan Arild Wathne i Faber Bygg, skrøt av tomta på Kodleberget.

Besøkte omsorgssenteret

— Takk for tilliten og oppdraget. Vi skal være ferdige med arbeidet i januar/februar 2025.

Etter seansen på Kodleberget, reiste ordføreren og kommunedirektøren til Bjerkreim omsorgssenter. Der fikk beboerne høre om markeringen på Kodleberget. Kake og kaffe ble det også.

Servering av kaker - Klikk for stort bilde
Stor kake - Klikk for stort bilde
dronebilde av byggeområde Kodleberget - Klikk for stort bilde

 

07.08.2023 11.00

Første spadestikk skal tas 7. august

Mandag 7. august kl. 0900 starter byggingen av Bjerkreim helsesenter.  Ordfører Kjetil Slettebø skal ta det første spadestikket - eller rettere sagt: den første gravemaskinskuffa!

Alle som er interesserte er velkomne til å se på - barnehagene er også inviterte.  Det blir spennende å følge arbeidet steg for steg. 

18.07.2023 09.00

Kontrakten mellom Bjerkreim kommune og Faber bygg er signert

Håndtrykk etter kontraktssignering - Klikk for stort bildeKristian Nomedal (Bjerkreim kommune) og Tone Espedal Walskaar (Faber bygg) har signert kontrakten

7. juli ble kontrakten mellom Bjerkreim kommune som byggherre og Faber bygg AS signert.  Kontrakten har en verdi av kr. 247 071 395,-.  Prosjektet har en samlet kalkyle på kr. 351 millioner (beløp eks. mva).  

Oppstart blir mandag 7. august.  Da starter BS graveservice grunnarbeidet.  Betongarbeidet skal utføres av Norrøn betong.  

18.07.2023

Nå er alt i boks – byggestart i sommer

Enstemmig godkjent i kommunestyret

Ordfører Kjetil Slettebø - Klikk for stort bilde

Byggestart på Kodleberget blir i løpet av sommeren. Planen er at alt er ferdig i januar 2025.

Et enstemmig kommunestyre godkjente 13. juni budsjettet for bygging av nytt helsesenter.

Slik er vedtaket: «Bjerkreim kommune iverksetter bygging av nytt helsesenter med en beregnet kostnad 351 mill (etter fratrukket tilskudd, kr. 252 mill), og ber kommunedirektøren forestå nødvendige kontraheringer knyttet til dette».

Det nye helsesenteret på Kodleberget er planlagt med 38 institusjonsplasser, og åtte omsorgsboliger med heldøgns-bemanning.

 

13.06.2023

Innstiller Faber bygg

Illustrasjon - Klikk for stort bilde Bølgeblikk arkitekter

Bjerkreim kommune mener tilbudet fra Faber Bygg er det beste, og har gitt selskapet beskjed om at kommunen ønsker å skrive kontrakt på bygging av Bjerkreim helsesenter. 
Kommunen fikk tre tilbud:

  • Faber bygg as kr. 246.624.316, -
  • SR Entreprenør kr. 240.115.118, -
  • Veidekke kr. 250.749.887, -

Pris teller 80 prosent. Kvalitet (nøkkelpersonell og oppgaveforståelse) teller 20 prosent.
— Vi ser at forskjellen mellom høyeste og laveste sum er mindre enn fem prosent, noe vi mener er en trygghet for at prisene er fornuftige, sier kommunalsjef Kristian Nomedal.

Klagefristen er satt til 20. juni klokka 12. 

12.06.2023

Tre aktører vil bygge helsesenteret på Kodleberget

Illustrasjon Bjerkreim helsesenter - Klikk for stort bilde Bølgeblikk arkitekter

De som har gitt tilbud på helsesenteret er Faber bygg, SR-Entreprenør og Veidekke.

— Vi er godt fornøyde med at tre har levert tilbud. Det neste som skjer nå er at vi skal kontrollregne og evaluere tilbudene, forteller kommunalsjef Kristian Nomedal i Bjerkreim kommune.

I konkurransen teller pris 80 prosent og kvalifikasjoner 20 prosent.

Formannskapet får saken på bordet i møtet 6. juni, før saken blir endelig vedtatt i kommunestyret 13. juni. Etter det går tildelingsbrevet ut til aktøren som vinner konkurransen.

Det nye helsesenteret på Kodleberget er planlagt med 38 institusjonsplasser, og åtte omsorgsboliger med heldøgns-bemanning.

Illustrasjon Bjerkreim helsesenter - Klikk for stort bilde Bølgeblikk arkitekter

 

24.05.2023 10.00

Slik blir helesesenteret

tegninger helsesenteret - Klikk for stort bilde Illustrasjon - Klikk for stort bilde Bølgeblikk arkitekter

 

Illustrasjon - Klikk for stort bilde Bølgeblikk arkitekter

 

15.05.2023 21.00

Lyst ut på anbud

1. april 2023 ble det nye helsesenteret lyst ut på anbud på Doffin (den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. ) Tilbudsfristen er 22. mai. 

Illustrasjon Bjerkreim helsesenter - Klikk for stort bilde

 

03.04.2023 16.00

Kommunestyret vedtok helsesenteret enstemmig

Politikerne vedtok å bygge det nye helsesenteret i møtet 4. oktober 2022. 

tegninger helsesenteret - Klikk for stort bilde

 

04.10.2022 05.55