Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Aktuelt

Tour of Norway går gjennom Bjerkreim tirsdag 28. mai. 
Da blir det folkefest på Vikeså stadion og langs løypa gjennom Bjerkreim.
Her er programmet for sykkelfesten på stadion: 

Miljødirektoratet startar i juni ei kartlegging av naturtypar i utvalde område i Rogaland.  For Bjerkreim sin del gjeld det eit større område sør for Vikeså frå Råsafjellet sør til Hattaskaret, jamfør markering på kartutsnitt under. 

Med 9 mot 8 stemmer avviste kommunestyret i Bjerkreim saken om delfinansiering av ny E-39.  Les mer....

Bjerkreim valstyre har i møte 30.04.19 godkjent fem innkomne vallister til kommunestyrevalet 9. september 2019.

Velkommen til barneforestillingen «Dyriske Strofer» med Hege Rimestad på Bjerkreim Folkebibliotek.

Onsdag 8. mai blir det felles markering av frigjøringsdagen og veterandagen for 17 kommuner i Vatneleiren i Sandnes.

Dette er en årlig markering for å hedre veteraner og personell som har deltatt i internasjonale militære operasjoner.

Du kan være en av de heldige som får være med på fullriggeren CHRISTIAN RADICH 13.- 21. juli!

Ungdom fra Bjerkreim mellom 15 - 25 år kan søke.
Egenandel: kr 3500,-. Dette inkluderer reise, opphold og alle måltider.

Brann og redning har innført forbud mot all brenning og bruk av åpen ild utendørs i Eigersund og Bjerkreim. Dette innebærer at det ikke er tillatt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og utmark.

Viktig informasjon fra smittevernoverlegen