Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Aktuelt

Fra Vaule til Kløgetvedttunet via Opsalandsvatnet/Bjerkreim Vindpark, søndag 23. juni.   Les mer...

Museumsgjenstander foto

Søndag 16. juni kl. 13.00 er det sesongåpning med historisk eventyrdag.
Les mer....

Konsert med Magnhild Hadland på Bjerkreim omsorgssenter tirsdag 18. juni kl. 16.30.
Les mer......

Bilde av Kløgetvedttunet

Søndag 16. juni er det sesongåpning på Kløgetvedttunet.

Under finner du programmet for sommeren:

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var ein flott dag og god stemning gjennom heile kommunen frå Gloppedalen, via Vikeså og til Tengesdal under sykkelrittet Tour of Norway 28. mai.

Tour of Norway går gjennom Bjerkreim tirsdag 28. mai. 
Da blir det folkefest på Vikeså stadion og langs løypa gjennom Bjerkreim.
Her er programmet for sykkelfesten på stadion: 

Miljødirektoratet startar i juni ei kartlegging av naturtypar i utvalde område i Rogaland.  For Bjerkreim sin del gjeld det eit større område sør for Vikeså frå Råsafjellet sør til Hattaskaret, jamfør markering på kartutsnitt under. 

Med 9 mot 8 stemmer avviste kommunestyret i Bjerkreim saken om delfinansiering av ny E-39.  Les mer....

Bjerkreim valstyre har i møte 30.04.19 godkjent fem innkomne vallister til kommunestyrevalet 9. september 2019.