Bjerkreim kommune

Priser

Priser

Betalingssatser barnehage: Gjelder fra 01.08.2019 - 31.12.2019
Betalingssatser barnehage:
Antall oppholdsdager Pris pr. måned Pris pr. år
5 dager pr. uke 3.040 33.440
4 dager pr. uke 2.918 32.098
3 dager pr. uke 2.188 24.068
Mat pr. dag: kr 19,-
Søskenmoderasjon gis med 30% reduksjon for barn 2 og 50% for 3. og påfølgende barn
Kjøp av ekstra dag i barnehagen kr. 300,- pr. dag.